فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:22,753

کاربران حاضر:988

 
 

خرید و فروش آپارتمان در الهیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 828
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
228537 الهیه آپارتمان فروش 90 2 12,150,000,000ریال 135,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228428 الهیه آپارتمان فروش 113 2 11,865,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228121 الهیه آپارتمان فروش 190 3 1395/12/19 ادامه
227483 الهیه آپارتمان فروش 113 2 11,865,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227047 الهیه آپارتمان فروش 113 2 1395/12/17 ادامه
226846 الهیه آپارتمان فروش 285 3 39,900,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226793 الهیه آپارتمان فروش 355 3 63,900,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226410 الهیه آپارتمان فروش 200 3 20,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
225626 الهیه آپارتمان فروش 185 3 27,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225597 الهیه آپارتمان فروش 190 3 32,300,000,000ریال 170,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225596 الهیه آپارتمان فروش 140 3 18,200,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225594 الهیه آپارتمان فروش 153 2 16,065,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225046 الهیه آپارتمان فروش 100 2 15,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
224598 الهیه آپارتمان فروش 200 3 28,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224596 الهیه آپارتمان فروش 200 3 20,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
223085 الهیه آپارتمان فروش 264 3 47,520,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223084 الهیه آپارتمان فروش 400 4 64,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222524 الهیه آپارتمان فروش 175 3 20,125,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221912 الهیه آپارتمان فروش 200 3 56,000,000,000ریال 280,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221305 الهیه آپارتمان فروش 90 2 1395/12/03 ادامه
221245 الهیه آپارتمان فروش 203 3 21,518,000,000ریال 106,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220499 الهیه آپارتمان فروش 203 3 21,518,000,000ریال 106,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220494 الهیه آپارتمان فروش 195 3 29,250,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220482 الهیه آپارتمان فروش 155 3 20,150,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220455 الهیه آپارتمان فروش 153 2 16,064,999,680ریال 105,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220421 الهیه آپارتمان فروش 237 3 33,180,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220415 الهیه آپارتمان فروش 135 3 18,900,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
219824 الهیه آپارتمان فروش 273 4 46,410,000,000ریال 170,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219823 الهیه آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219750 الهیه آپارتمان فروش 125 2 16,875,000,000ریال 135,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219743 الهیه آپارتمان فروش 100 2 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219743 الهیه آپارتمان فروش 225 3 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219743 الهیه آپارتمان فروش 120 2 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219386 الهیه آپارتمان فروش 264 3 180,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219217 الهیه آپارتمان فروش 146 2 23,360,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24