فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:25,777

کاربران حاضر:247

 
 

خرید و فروش آپارتمان در الهیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
338185 الهیه آپارتمان فروش 215 3 32,250,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338110 الهیه آپارتمان فروش 200 4 28,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
337463 الهیه آپارتمان فروش 190 3 180,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337371 الهیه آپارتمان فروش 195 3 130,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337475 الهیه آپارتمان فروش 0 290,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337469 الهیه آپارتمان فروش 0 240,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336426 الهیه آپارتمان فروش 300 3 300,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335600 الهیه آپارتمان فروش 264 3 47,520,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335595 الهیه آپارتمان فروش 280 3 44,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334934 الهیه آپارتمان فروش 337 4 84,250,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
334932 الهیه آپارتمان فروش 320 4 41,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
334355 الهیه آپارتمان فروش 170 3 16,150,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
332920 الهیه آپارتمان فروش 264 3 180,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332783 الهیه آپارتمان فروش 285 1396/08/15 ادامه
333384 الهیه آپارتمان فروش 200 3 28,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
333318 الهیه آپارتمان فروش 355 3 63,900,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
333282 الهیه آپارتمان فروش 280 3 44,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332770 الهیه آپارتمان فروش 250 3 32,000,000,000ریال 128,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332769 الهیه آپارتمان فروش 158 3 22,120,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332497 الهیه آپارتمان فروش 153 2 16,064,999,680ریال 105,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332108 الهیه آپارتمان فروش 200 3 140,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332138 الهیه آپارتمان فروش 215 3 180,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332122 الهیه آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331898 الهیه آپارتمان فروش 155 3 20,150,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331878 الهیه آپارتمان فروش 155 2 21,700,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331593 الهیه آپارتمان فروش 120 3 9,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
331571 الهیه آپارتمان فروش 230 3 39,100,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
331570 الهیه آپارتمان فروش 105 2 17,850,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
331570 الهیه آپارتمان فروش 160 2 17,850,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
331570 الهیه آپارتمان فروش 116 2 17,850,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
331354 الهیه آپارتمان فروش 190 3 32,300,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
331123 الهیه آپارتمان فروش 171 3 155,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
330444 الهیه آپارتمان فروش 230 3 190,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
329334 الهیه آپارتمان فروش 264 3 47,520,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330007 الهیه آپارتمان فروش 320 4 41,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29