فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:24,692

کاربران حاضر:162

 
 

خرید و فروش آپارتمان در الهیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296435 الهیه آپارتمان فروش 230 3 36,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
296434 الهیه آپارتمان فروش 116 3 9,280,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
294732 الهیه آپارتمان فروش 500 6 240,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
294668 الهیه آپارتمان فروش 146 2 26,500,000,000ریال 181,506,850ریال 1396/05/26 ادامه
293920 الهیه آپارتمان فروش 155 3 12,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293904 الهیه آپارتمان فروش 116 3 9,200,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
292781 الهیه آپارتمان فروش 0 300,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292004 الهیه آپارتمان فروش 0 210,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
291366 الهیه آپارتمان فروش 114 2 11,400,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290808 الهیه آپارتمان فروش 200 3 140,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290604 الهیه آپارتمان فروش 0 150,000,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
290601 الهیه آپارتمان فروش 155 3 11,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
290296 الهیه آپارتمان فروش 260 4 170,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
289291 الهیه آپارتمان فروش 128 2 27,000,000,000ریال 210,937,500ریال 1396/05/16 ادامه
288849 الهیه آپارتمان فروش 240 3 180,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
288371 الهیه آپارتمان فروش 195 3 130,000,000ریال 1396/05/15 ادامه
287816 الهیه آپارتمان فروش 264 3 180,000,000ریال 1396/05/12 ادامه
287708 الهیه آپارتمان فروش 230 3 43,700,000,000ریال 190,000,000ریال 1396/05/12 ادامه
287706 الهیه آپارتمان فروش 218 3 34,880,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/05/12 ادامه
287639 الهیه آپارتمان فروش 320 4 41,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286789 الهیه آپارتمان فروش 250 3 35,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286353 الهیه آپارتمان فروش 190 3 180,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286352 الهیه آپارتمان فروش 300 3 300,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286897 الهیه آپارتمان فروش 190 3 34,200,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286231 الهیه آپارتمان فروش 174 3 18,618,000,000ریال 107,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286109 الهیه آپارتمان فروش 320 4 41,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
285470 الهیه آپارتمان فروش 337 4 84,250,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285664 الهیه آپارتمان فروش 215 3 180,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285649 الهیه آپارتمان فروش 185 3 180,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285629 الهیه آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285401 الهیه آپارتمان فروش 300 3 90,000,000,000ریال 300,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284968 الهیه آپارتمان فروش 185 3 160,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284775 الهیه آپارتمان فروش 337 4 84,250,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284706 الهیه آپارتمان فروش 300 3 90,000,000,000ریال 300,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284273 الهیه آپارتمان فروش 185 3 160,000,000ریال 1396/05/07 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29