فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:21,946

کاربران حاضر:401

 
 

خرید و فروش آپارتمان در الهیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 808
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219824 الهیه آپارتمان فروش 273 4 46,410,000,000ریال 170,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219823 الهیه آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219750 الهیه آپارتمان فروش 125 2 16,875,000,000ریال 135,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219743 الهیه آپارتمان فروش 100 2 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219743 الهیه آپارتمان فروش 225 3 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219743 الهیه آپارتمان فروش 120 2 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219386 الهیه آپارتمان فروش 264 3 180,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219217 الهیه آپارتمان فروش 146 2 23,360,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219212 الهیه آپارتمان فروش 140 2 10,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218518 الهیه آپارتمان فروش 201 3 28,000,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218507 الهیه آپارتمان فروش 140 2 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
217974 الهیه آپارتمان فروش 90 2 1395/11/26 ادامه
216214 الهیه آپارتمان فروش 215 3 32,250,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216214 الهیه آپارتمان فروش 245 32,250,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216204 الهیه آپارتمان فروش 204 3 18,360,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216202 الهیه آپارتمان فروش 200 3 30,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215642 الهیه آپارتمان فروش 285 1395/11/21 ادامه
215463 الهیه آپارتمان فروش 143 3 10,725,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214005 الهیه آپارتمان فروش 250 3 37,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213370 الهیه آپارتمان فروش 143 3 10,725,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213364 الهیه آپارتمان فروش 220 3 44,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
211620 الهیه آپارتمان فروش 285 1395/11/14 ادامه
209863 الهیه آپارتمان فروش 275 4 49,500,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
209777 الهیه آپارتمان فروش 205 3 30,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
209748 الهیه آپارتمان فروش 280 3 44,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
208881 الهیه آپارتمان فروش 130 2 20,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/09 ادامه
207780 الهیه آپارتمان فروش 107 2 120,000,000ریال 1395/11/07 ادامه
208338 الهیه آپارتمان فروش 107 2 12,840,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/06 ادامه
208234 الهیه آپارتمان فروش 176 3 17,952,000,000ریال 102,000,000ریال 1395/11/06 ادامه
208228 الهیه آپارتمان فروش 250 3 35,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/11/06 ادامه
208225 الهیه آپارتمان فروش 320 4 41,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/11/06 ادامه
207658 الهیه آپارتمان فروش 190 3 34,200,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
207657 الهیه آپارتمان فروش 117 2 14,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
207523 الهیه آپارتمان فروش 190 3 34,200,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
207511 الهیه آپارتمان فروش 155 3 11,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24