فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:27,241

کاربران حاضر:250

 
 

خرید و فروش آپارتمان در الهیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385459 الهیه آپارتمان فروش 200 3 36,000,000,000ریال 180,000,000ریال 1397/02/31 ادامه
384979 الهیه آپارتمان فروش 220 3 48,400,000,000ریال 220,000,000ریال 1397/02/29 ادامه
384734 الهیه آپارتمان فروش 201 3 27,135,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384442 الهیه آپارتمان فروش 203 3 33,495,000,000ریال 165,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384114 الهیه آپارتمان فروش 400 4 64,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383071 الهیه آپارتمان فروش 320 4 44,800,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383070 الهیه آپارتمان فروش 230 3 41,400,000,000ریال 180,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
381998 الهیه آپارتمان فروش 107 2 14,980,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381562 الهیه آپارتمان فروش 150 2 21,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
381012 الهیه آپارتمان فروش 146 3 18,980,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
381011 الهیه آپارتمان فروش 165 3 18,975,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380631 الهیه آپارتمان فروش 275 3 49,500,000,000ریال 180,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380627 الهیه آپارتمان فروش 262 3 13,000,000,000ریال 49,618,320ریال 1397/02/10 ادامه
379749 الهیه آپارتمان فروش 250 3 37,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379161 الهیه آپارتمان فروش 200 3 40,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379160 الهیه آپارتمان فروش 218 3 34,880,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379159 الهیه آپارتمان فروش 230 4 34,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379158 الهیه آپارتمان فروش 158 3 22,120,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
378823 الهیه آپارتمان فروش 338 4 84,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/02/03 ادامه
378069 الهیه آپارتمان فروش 200 3 24,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
378063 الهیه آپارتمان فروش 90 2 22,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
378062 الهیه آپارتمان فروش 60 1 15,000,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
377339 الهیه آپارتمان فروش 162 3 19,440,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
376355 الهیه آپارتمان فروش 210 3 36,000,000,000ریال 180,000,000ریال 1397/01/22 ادامه
376355 الهیه آپارتمان فروش 200 3 36,000,000,000ریال 180,000,000ریال 1397/01/22 ادامه
376037 الهیه آپارتمان فروش 320 5 44,800,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/01/21 ادامه
375798 الهیه آپارتمان فروش 201 3 1397/01/21 ادامه
373099 الهیه آپارتمان فروش 220 4 60,000,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372670 الهیه آپارتمان فروش 113 2 18,984,000,000ریال 168,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
372174 الهیه آپارتمان فروش 105 2 13,125,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
370962 الهیه آپارتمان فروش 255 3 35,700,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370625 الهیه آپارتمان فروش 201 3 27,135,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370296 الهیه آپارتمان فروش 146 2 25,988,000,000ریال 178,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
368556 الهیه آپارتمان فروش 110 2 12,100,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
368533 الهیه آپارتمان فروش 200 4 30,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29