فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:54,002

کاربران حاضر:407

 
 

فروش آپارتمان در نارمک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219849 نارمک آپارتمان فروش 85 2 60,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219968 نارمک آپارتمان فروش 156 3 10,452,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219449 نارمک آپارتمان فروش 60 2 2,700,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219441 نارمک آپارتمان فروش 44 1 2,000,000,000ریال 45,400,000ریال 1395/11/28 ادامه
219417 نارمک آپارتمان فروش 71 2 2,840,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219413 نارمک آپارتمان فروش 103 2 2,900,000,000ریال 28,100,000ریال 1395/11/28 ادامه
219412 نارمک آپارتمان فروش 59 2 2,773,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219465 نارمک آپارتمان فروش 88 2 2,900,000,000ریال 32,900,000ریال 1395/11/28 ادامه
219464 نارمک آپارتمان فروش 64 1 2,000,000,000ریال 31,200,000ریال 1395/11/28 ادامه
219325 نارمک آپارتمان فروش 72 2 68,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219454 نارمک آپارتمان فروش 57 2 2,150,000,000ریال 37,700,000ریال 1395/11/28 ادامه
219266 نارمک آپارتمان فروش 150 3 10,950,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219043 نارمک آپارتمان فروش 78 2 3,510,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219039 نارمک آپارتمان فروش 65 2 2,700,000,000ریال 41,500,000ریال 1395/11/27 ادامه
219012 نارمک آپارتمان فروش 54 1 2,150,000,000ریال 39,800,000ریال 1395/11/27 ادامه
219013 نارمک آپارتمان فروش 73 1 2,920,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218995 نارمک آپارتمان فروش 52 2 2,496,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218992 نارمک آپارتمان فروش 60 2 2,250,000,000ریال 37,500,000ریال 1395/11/27 ادامه
218991 نارمک آپارتمان فروش 67 2 2,900,000,000ریال 43,200,000ریال 1395/11/27 ادامه
218990 نارمک آپارتمان فروش 40 1 1,960,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218273 نارمک آپارتمان فروش 58 1 2,204,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218001 نارمک آپارتمان فروش 0 65,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217958 نارمک آپارتمان فروش 53 1 1395/11/26 ادامه
218102 نارمک آپارتمان فروش 40 1 1,850,000,000ریال 46,200,000ریال 1395/11/26 ادامه
218100 نارمک آپارتمان فروش 42 1 1,700,000,000ریال 40,400,000ریال 1395/11/26 ادامه
217938 نارمک آپارتمان فروش 54 2 1395/11/26 ادامه
217937 نارمک آپارتمان فروش 58 1 1395/11/26 ادامه
217936 نارمک آپارتمان فروش 123 3 1395/11/26 ادامه
217546 نارمک آپارتمان فروش 100 2 6,700,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217533 نارمک آپارتمان فروش 120 2 6,720,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217526 نارمک آپارتمان فروش 112 3 5,800,000,000ریال 51,700,000ریال 1395/11/25 ادامه
217487 نارمک آپارتمان فروش 136 3 9,248,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216984 نارمک آپارتمان فروش 88 2 2,150,000,000ریال 24,400,000ریال 1395/11/24 ادامه
216979 نارمک آپارتمان فروش 50 1 3,300,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216978 نارمک آپارتمان فروش 52 1 2,750,000,000ریال 52,800,000ریال 1395/11/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29