فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:61,055

کاربران حاضر:219

 
 

فروش آپارتمان در نارمک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
270037 نارمک آپارتمان فروش 0 13,720,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269962 نارمک آپارتمان فروش 0 14,000,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269779 نارمک آپارتمان فروش 200 4 10,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269769 نارمک آپارتمان فروش 125 3 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269762 نارمک آپارتمان فروش 0 8,500,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
268911 نارمک آپارتمان فروش 45 1 1,850,000,000ریال 41,111,110ریال 1396/04/03 ادامه
268901 نارمک آپارتمان فروش 50 1 2,250,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268898 نارمک آپارتمان فروش 63 1 1,890,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268897 نارمک آپارتمان فروش 50 1 1,800,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268892 نارمک آپارتمان فروش 68 2 1,944,800,000ریال 28,600,000ریال 1396/04/03 ادامه
268882 نارمک پيش فروش فروش 88 2 4,400,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268868 نارمک آپارتمان فروش 35 1,300,000,000ریال 37,100,000ریال 1396/04/03 ادامه
268826 نارمک آپارتمان فروش 50 1 1,500,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268819 نارمک پيش فروش فروش 73 2 3,650,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268875 نارمک آپارتمان فروش 62 1 1,860,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268698 نارمک آپارتمان فروش 110 3 1396/04/03 ادامه
268844 نارمک آپارتمان فروش 60 1 2,700,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268838 نارمک آپارتمان فروش 78 1 3,510,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268826 نارمک آپارتمان فروش 50 1 1,500,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268819 نارمک پيش فروش فروش 73 2 3,650,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268792 نارمک آپارتمان فروش 39 1 1,250,000,000ریال 32,051,280ریال 1396/04/03 ادامه
268791 نارمک آپارتمان فروش 34 1 1,200,000,000ریال 35,294,120ریال 1396/04/03 ادامه
268460 نارمک آپارتمان فروش 112 3 8,400,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268384 نارمک آپارتمان فروش 125 3 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268404 نارمک آپارتمان فروش 0 33,000,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268293 نارمک آپارتمان فروش 162 3 11,340,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268289 نارمک آپارتمان فروش 131 3 8,122,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267774 نارمک آپارتمان فروش 40 1 1396/04/01 ادامه
267766 نارمک آپارتمان فروش 50 1 1396/04/01 ادامه
267840 نارمک آپارتمان فروش 114 3 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267828 نارمک آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267849 نارمک آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267463 نارمک آپارتمان فروش 71 1 2,556,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267461 نارمک آپارتمان فروش 61 1 1,830,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267460 نارمک آپارتمان فروش 50 2 1,575,000,000ریال 31,500,000ریال 1396/03/31 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29