فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:65,498

کاربران حاضر:343

 
 

فروش آپارتمان در نارمک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324615 نارمک آپارتمان فروش 110 3 5,000,000,000ریال 45,454,550ریال 1396/07/30 ادامه
324592 نارمک آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324814 نارمک آپارتمان فروش 0 25,000,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324811 نارمک آپارتمان فروش 142 2 9,000,000,000ریال 63,380,280ریال 1396/07/29 ادامه
324594 نارمک آپارتمان فروش 98 2 6,370,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324420 نارمک آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324414 نارمک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
323580 نارمک آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323850 نارمک آپارتمان فروش 77 2 4,770,000,000ریال 61,948,050ریال 1396/07/25 ادامه
323829 نارمک آپارتمان فروش 0 9,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323827 نارمک آپارتمان فروش 0 15,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323766 نارمک آپارتمان فروش 0 8,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323838 نارمک آپارتمان فروش 0 7,500,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323791 نارمک آپارتمان فروش 0 15,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323575 نارمک آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323513 نارمک آپارتمان فروش 53 1 1396/07/25 ادامه
323527 نارمک آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323498 نارمک آپارتمان فروش 0 1396/07/25 ادامه
323572 نارمک آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323274 نارمک آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323225 نارمک آپارتمان فروش 0 26,500,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323189 نارمک آپارتمان فروش 0 10,250,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323186 نارمک آپارتمان فروش 110 3 6,000,000,000ریال 54,545,450ریال 1396/07/24 ادامه
323139 نارمک آپارتمان فروش 0 35,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323011 نارمک آپارتمان فروش 60 1 2,750,000,000ریال 45,833,330ریال 1396/07/24 ادامه
323010 نارمک آپارتمان فروش 50 1 2,850,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323008 نارمک آپارتمان فروش 85 2 3,350,000,000ریال 39,411,760ریال 1396/07/24 ادامه
323007 نارمک آپارتمان فروش 72 2 2,500,000,000ریال 34,722,220ریال 1396/07/24 ادامه
322975 نارمک آپارتمان فروش 77 2 4,004,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322983 نارمک آپارتمان فروش 0 3,300,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322960 نارمک آپارتمان فروش 61 1 3,050,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322959 نارمک آپارتمان فروش 60 2 3,300,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322946 نارمک آپارتمان فروش 48 1 2,800,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/07/24 ادامه
322936 نارمک آپارتمان فروش 60 1 2,350,000,000ریال 39,166,670ریال 1396/07/24 ادامه
322913 نارمک آپارتمان فروش 36 1 1,200,000,000ریال 33,333,330ریال 1396/07/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29