فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:63,232

کاربران حاضر:264

 
 

فروش آپارتمان در نارمک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
295955 نارمک آپارتمان فروش 55 2 1,100,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295890 نارمک آپارتمان فروش 41 1 2,665,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295867 نارمک آپارتمان فروش 49 1 1,800,000,000ریال 36,734,690ریال 1396/05/29 ادامه
295850 نارمک آپارتمان فروش 46 1 1,700,000,000ریال 36,956,520ریال 1396/05/29 ادامه
295813 نارمک آپارتمان فروش 105 2 3,150,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296282 نارمک آپارتمان فروش 93 2 4,743,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296246 نارمک آپارتمان فروش 102 3 4,000,000,000ریال 39,215,690ریال 1396/05/29 ادامه
296275 نارمک آپارتمان فروش 0 50,000,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296189 نارمک آپارتمان فروش 68 2 4,420,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296159 نارمک آپارتمان فروش 105 3 5,150,000,000ریال 49,047,620ریال 1396/05/29 ادامه
296157 نارمک آپارتمان فروش 85 2 6,035,000,000ریال 71,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296143 نارمک آپارتمان فروش 74 2 4,810,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296049 نارمک آپارتمان فروش 130 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295557 نارمک آپارتمان فروش 107 2 1396/05/29 ادامه
295551 نارمک آپارتمان فروش 60 2 1396/05/29 ادامه
295602 نارمک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295543 نارمک آپارتمان فروش 52 1 1396/05/29 ادامه
295459 نارمک آپارتمان فروش 111 2 4,995,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295431 نارمک آپارتمان فروش 107 3 4,500,000,000ریال 42,056,070ریال 1396/05/28 ادامه
295304 نارمک آپارتمان فروش 100 2 3,400,000,000ریال 34,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295280 نارمک آپارتمان فروش 110 3 4,500,000,000ریال 40,909,090ریال 1396/05/28 ادامه
294960 نارمک آپارتمان فروش 121 3 6,655,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294855 نارمک آپارتمان فروش 65 1 2,500,000,000ریال 38,461,540ریال 1396/05/26 ادامه
294850 نارمک آپارتمان فروش 60 2 2,350,000,000ریال 39,166,670ریال 1396/05/26 ادامه
294839 نارمک آپارتمان فروش 70 1 2,500,000,000ریال 35,714,290ریال 1396/05/26 ادامه
294466 نارمک آپارتمان فروش 85 2 4,930,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294450 نارمک آپارتمان فروش 85 2 3,910,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294475 نارمک آپارتمان فروش 120 3 3,600,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294285 نارمک آپارتمان فروش 45 1 1,470,000,000ریال 32,666,670ریال 1396/05/25 ادامه
294244 نارمک آپارتمان فروش 57 2 1,800,000,000ریال 31,578,950ریال 1396/05/25 ادامه
294240 نارمک آپارتمان فروش 48 1 1,600,000,000ریال 33,333,330ریال 1396/05/25 ادامه
293891 نارمک آپارتمان فروش 98 2 6,370,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293853 نارمک آپارتمان فروش 87 2 3,654,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293833 نارمک آپارتمان فروش 94 2 2,820,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293828 نارمک آپارتمان فروش 65 1 4,745,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29