فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:67,783

کاربران حاضر:213

 
 

فروش آپارتمان در نارمک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360019 نارمک آپارتمان فروش 0 1396/10/26 ادامه
360610 نارمک آپارتمان فروش 0 37,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360602 نارمک آپارتمان فروش 0 15,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360583 نارمک آپارتمان فروش 0 10,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360464 نارمک آپارتمان فروش 110 2 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360461 نارمک آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360442 نارمک آپارتمان فروش 125 3 4,000,000,000ریال 32,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360431 نارمک آپارتمان فروش 85 2 3,350,000,000ریال 39,411,760ریال 1396/10/26 ادامه
360429 نارمک آپارتمان فروش 100 2 5,600,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360409 نارمک آپارتمان فروش 80 2 4,480,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360390 نارمک آپارتمان فروش 80 2 3,600,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360373 نارمک آپارتمان فروش 96 2 5,500,000,000ریال 57,291,670ریال 1396/10/26 ادامه
360367 نارمک آپارتمان فروش 82 2 3,854,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360340 نارمک آپارتمان فروش 100 3 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360329 نارمک آپارتمان فروش 85 2 5,300,000,000ریال 62,352,940ریال 1396/10/26 ادامه
360318 نارمک آپارتمان فروش 92 2 4,416,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360313 نارمک آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360310 نارمک آپارتمان فروش 82 2 4,510,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360011 نارمک آپارتمان فروش 0 1396/10/26 ادامه
360076 نارمک آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360589 نارمک آپارتمان فروش 0 11,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359917 نارمک آپارتمان فروش 0 40,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359916 نارمک آپارتمان فروش 0 5,500,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359757 نارمک آپارتمان فروش 105 2 3,150,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359750 نارمک آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359749 نارمک آپارتمان فروش 146 3 11,534,000,000ریال 79,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359748 نارمک آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359747 نارمک آپارتمان فروش 145 3 8,410,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359746 نارمک آپارتمان فروش 137 3 10,275,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359742 نارمک آپارتمان فروش 142 2 9,000,000,000ریال 63,380,280ریال 1396/10/25 ادامه
359740 نارمک آپارتمان فروش 120 3 3,600,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359739 نارمک آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359723 نارمک آپارتمان فروش 90 2 7,000,000,000ریال 77,777,780ریال 1396/10/25 ادامه
359722 نارمک آپارتمان فروش 105 3 5,150,000,000ریال 49,047,620ریال 1396/10/25 ادامه
359712 نارمک آپارتمان فروش 102 3 5,200,000,000ریال 50,980,390ریال 1396/10/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29