فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:56,206

کاربران حاضر:1015

 
 

فروش آپارتمان در نارمک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
229888 نارمک آپارتمان فروش 95 2 4,560,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229834 نارمک آپارتمان فروش 162 3 10,530,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229829 نارمک آپارتمان فروش 72 1 3,240,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229636 نارمک آپارتمان فروش 78 2 2,150,000,000ریال 27,500,000ریال 1395/12/24 ادامه
229634 نارمک آپارتمان فروش 45 1 2,070,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229628 نارمک آپارتمان فروش 50 1 1,500,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229615 نارمک آپارتمان فروش 80 2 2,800,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229595 نارمک آپارتمان فروش 44 1 1,628,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229639 نارمک آپارتمان فروش 30 1 1,180,000,000ریال 39,300,000ریال 1395/12/24 ادامه
230381 نارمک آپارتمان فروش 90 2 6,300,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230145 نارمک آپارتمان فروش 51 2 1,350,000,000ریال 26,400,000ریال 1395/12/24 ادامه
230032 نارمک آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230176 نارمک آپارتمان فروش 51 1 1,720,000,000ریال 33,700,000ریال 1395/12/24 ادامه
230169 نارمک آپارتمان فروش 40 1 1,650,000,000ریال 41,200,000ریال 1395/12/24 ادامه
229471 نارمک آپارتمان فروش 68 2 1395/12/24 ادامه
229229 نارمک آپارتمان فروش 0 9,500,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229217 نارمک آپارتمان فروش 95 2 3,325,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229214 نارمک آپارتمان فروش 67 1 3,685,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229213 نارمک آپارتمان فروش 70 2 2,400,000,000ریال 34,200,000ریال 1395/12/22 ادامه
229206 نارمک آپارتمان فروش 75 2 3,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229205 نارمک آپارتمان فروش 62 2 2,700,000,000ریال 43,500,000ریال 1395/12/22 ادامه
229195 نارمک آپارتمان فروش 79 2 4,029,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229171 نارمک آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229165 نارمک آپارتمان فروش 73 2 2,920,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229136 نارمک آپارتمان فروش 65 2 2,500,000,000ریال 38,400,000ریال 1395/12/22 ادامه
229022 نارمک آپارتمان فروش 50 1 2,250,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229015 نارمک آپارتمان فروش 52 1 1,430,000,000ریال 27,500,000ریال 1395/12/22 ادامه
228887 نارمک آپارتمان فروش 200 92,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228854 نارمک آپارتمان فروش 57 1 1395/12/22 ادامه
229114 نارمک آپارتمان فروش 105 2 5,460,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229110 نارمک آپارتمان فروش 76 2 3,200,000,000ریال 42,100,000ریال 1395/12/22 ادامه
228783 نارمک آپارتمان فروش 47 1 2,000,000,000ریال 42,500,000ریال 1395/12/21 ادامه
228782 نارمک آپارتمان فروش 72 1 1,728,000,000ریال 24,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228769 نارمک آپارتمان فروش 65 2 3,560,000,000ریال 54,700,000ریال 1395/12/21 ادامه
228768 نارمک آپارتمان فروش 64 2 1,856,000,000ریال 29,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29