فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:29,392

کاربران حاضر:409

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360884 فاطمی آپارتمان فروش 81 2 3,078,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361040 فاطمی آپارتمان فروش 75 2 5,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/10/27 ادامه
361039 فاطمی آپارتمان فروش 158 3 8,216,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
359197 فاطمی آپارتمان فروش 128 3 5,248,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358679 فاطمی آپارتمان فروش 0 3 135,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358511 فاطمی آپارتمان فروش 146 3 10,220,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357979 فاطمی آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357524 فاطمی آپارتمان فروش 0 30,000,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
356751 فاطمی آپارتمان فروش 94 2 7,500,000,000ریال 79,787,230ریال 1396/10/17 ادامه
356512 فاطمی آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356246 فاطمی آپارتمان فروش 216 3 11,000,000,000ریال 50,925,930ریال 1396/10/16 ادامه
356023 فاطمی آپارتمان فروش 124 2 7,440,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
354328 فاطمی آپارتمان فروش 0 10,000,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
353994 فاطمی آپارتمان فروش 164 3 6,500,000,000ریال 39,634,150ریال 1396/10/09 ادامه
353827 فاطمی آپارتمان فروش 85 2 1396/10/07 ادامه
353495 فاطمی آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353233 فاطمی آپارتمان فروش 120 2 7,440,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352693 فاطمی آپارتمان فروش 0 125,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352981 فاطمی آپارتمان فروش 83 2 5,810,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
351959 فاطمی آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352010 فاطمی آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351652 فاطمی آپارتمان فروش 79 2 3,500,000,000ریال 44,303,800ریال 1396/10/03 ادامه
351784 فاطمی آپارتمان فروش 143 3 6,500,000,000ریال 45,454,550ریال 1396/10/03 ادامه
351431 فاطمی آپارتمان فروش 150 2 14,000,000,000ریال 93,333,330ریال 1396/10/02 ادامه
351305 فاطمی آپارتمان فروش 78 2 4,700,000,000ریال 60,256,410ریال 1396/10/02 ادامه
350533 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 1396/09/29 ادامه
350415 فاطمی آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
350413 فاطمی آپارتمان فروش 123 2 6,700,000,000ریال 54,471,540ریال 1396/09/28 ادامه
349640 فاطمی آپارتمان فروش 170 3 8,160,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349560 فاطمی آپارتمان فروش 95 2 4,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349544 فاطمی آپارتمان فروش 132 3 9,900,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
348732 فاطمی آپارتمان فروش 137 2 5,400,000,000ریال 39,416,060ریال 1396/09/25 ادامه
348637 فاطمی آپارتمان فروش 81 2 3,078,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348253 فاطمی آپارتمان فروش 140 3 5,880,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/09/23 ادامه
348252 فاطمی آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/09/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29