فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:30,763

کاربران حاضر:218

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
383240 فاطمی آپارتمان فروش 79 2 4,740,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
382277 فاطمی آپارتمان فروش 123 3 7,749,000,000ریال 63,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381540 فاطمی آپارتمان فروش 160 3 9,500,000,000ریال 59,375,000ریال 1397/02/13 ادامه
381383 فاطمی آپارتمان فروش 125 3 1397/02/11 ادامه
380076 فاطمی آپارتمان فروش 146 3 13,870,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379609 فاطمی آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379483 فاطمی آپارتمان فروش 158 3 9,480,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379053 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1397/02/03 ادامه
378687 فاطمی آپارتمان فروش 112 2 5,500,000,000ریال 49,107,140ریال 1397/02/02 ادامه
378276 فاطمی آپارتمان فروش 86 2 5,600,000,000ریال 65,116,280ریال 1397/01/30 ادامه
377694 فاطمی آپارتمان فروش 143 3 12,155,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/01/29 ادامه
377239 فاطمی آپارتمان فروش 123 2 8,610,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/01/28 ادامه
377320 فاطمی آپارتمان فروش 124 3 8,900,000,000ریال 71,774,190ریال 1397/01/27 ادامه
376832 فاطمی آپارتمان فروش 103 2 8,000,000,000ریال 77,669,900ریال 1397/01/26 ادامه
376685 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 1397/01/23 ادامه
376679 فاطمی آپارتمان فروش 150 2 1397/01/23 ادامه
376233 فاطمی آپارتمان فروش 95 2 8,000,000,000ریال 84,210,530ریال 1397/01/22 ادامه
375760 فاطمی آپارتمان فروش 146 3 1397/01/21 ادامه
374822 فاطمی آپارتمان فروش 44 1 4,400,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
374893 فاطمی آپارتمان فروش 120 3 8,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1397/01/09 ادامه
374411 فاطمی آپارتمان فروش 203 4 12,992,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374233 فاطمی آپارتمان فروش 203 4 12,992,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
373722 فاطمی آپارتمان فروش 170 3 14,450,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373674 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 5,200,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373639 فاطمی آپارتمان فروش 136 2 8,000,000,000ریال 58,823,530ریال 1396/12/22 ادامه
373315 فاطمی آپارتمان فروش 210 3 10,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/12/21 ادامه
373314 فاطمی آپارتمان فروش 111 2 9,800,000,000ریال 88,288,290ریال 1396/12/21 ادامه
373036 فاطمی آپارتمان فروش 140 3 6,580,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373035 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 6,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372475 فاطمی آپارتمان فروش 390 4 30,000,000,000ریال 76,923,080ریال 1396/12/17 ادامه
372116 فاطمی آپارتمان فروش 83 2 5,000,000,000ریال 60,240,960ریال 1396/12/16 ادامه
371790 فاطمی آپارتمان فروش 128 2 5,888,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371442 فاطمی آپارتمان فروش 95 2 5,225,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371440 فاطمی آپارتمان فروش 60 1 4,080,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
370530 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 8,200,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29