فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,289

کاربران حاضر:202

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
314321 فاطمی آپارتمان فروش 153 3 9,000,000,000ریال 58,823,530ریال 1396/07/02 ادامه
314296 فاطمی آپارتمان فروش 112 2 6,100,000,000ریال 54,464,290ریال 1396/07/02 ادامه
314138 فاطمی آپارتمان فروش 121 3 6,292,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313645 فاطمی آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313312 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313302 فاطمی آپارتمان فروش 102 3 4,896,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
312861 فاطمی آپارتمان فروش 0 10,000,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
313017 فاطمی آپارتمان فروش 102 2 7,000,000,000ریال 68,627,450ریال 1396/06/30 ادامه
312745 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312169 فاطمی آپارتمان فروش 104 2 6,300,000,000ریال 60,576,920ریال 1396/06/29 ادامه
311993 فاطمی آپارتمان فروش 104 2 5,720,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
310658 فاطمی آپارتمان فروش 128 3 5,248,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310359 فاطمی آپارتمان فروش 146 3 1396/06/27 ادامه
309615 فاطمی آپارتمان فروش 180 3 10,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1396/06/25 ادامه
309044 فاطمی آپارتمان فروش 69 1 4,950,000,000ریال 71,739,130ریال 1396/06/23 ادامه
307721 فاطمی آپارتمان فروش 128 2 1396/06/22 ادامه
308547 فاطمی آپارتمان فروش 146 3 10,220,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
308436 فاطمی آپارتمان فروش 124 2 7,192,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
308427 فاطمی آپارتمان فروش 132 3 9,900,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
308404 فاطمی آپارتمان فروش 140 3 9,520,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
307540 فاطمی آپارتمان فروش 136 2 8,840,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/21 ادامه
307536 فاطمی آپارتمان فروش 138 3 9,384,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/06/21 ادامه
307445 فاطمی آپارتمان فروش 157 2 22,000,000,000ریال 1396/06/21 ادامه
307403 فاطمی آپارتمان فروش 158 3 10,270,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/21 ادامه
307290 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 6,200,000,000ریال 41,300,000ریال 1396/06/21 ادامه
307264 فاطمی آپارتمان فروش 135 3 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/06/21 ادامه
306531 فاطمی آپارتمان فروش 94 2 4,300,000,000ریال 45,744,680ریال 1396/06/20 ادامه
306530 فاطمی آپارتمان فروش 75 1 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/06/20 ادامه
306265 فاطمی آپارتمان فروش 0 125,000,000ریال 1396/06/20 ادامه
305566 فاطمی آپارتمان فروش 130 3 9,100,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/16 ادامه
305550 فاطمی آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/06/16 ادامه
305488 فاطمی آپارتمان فروش 164 3 6,500,000,000ریال 39,634,150ریال 1396/06/16 ادامه
304775 فاطمی آپارتمان فروش 78 2 4,000,000,000ریال 51,282,050ریال 1396/06/15 ادامه
304442 فاطمی آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
304313 فاطمی آپارتمان فروش 0 47,500,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29