فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:25,778

کاربران حاضر:321

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240898 فاطمی آپارتمان فروش 89 2 5,785,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240850 فاطمی آپارتمان فروش 42 2,000,000,000ریال 47,619,050ریال 1396/02/04 ادامه
240272 فاطمی آپارتمان فروش 120 2 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240113 فاطمی آپارتمان فروش 143 3 6,700,000,000ریال 46,853,150ریال 1396/02/02 ادامه
239949 فاطمی آپارتمان فروش 135 3 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239332 فاطمی آپارتمان فروش 237 3 11,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239329 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239217 فاطمی آپارتمان فروش 124 2 7,192,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239194 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 6,200,000,000ریال 41,300,000ریال 1396/01/30 ادامه
237728 فاطمی آپارتمان فروش 203 4 12,992,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237720 فاطمی آپارتمان فروش 157 2 22,000,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237690 فاطمی آپارتمان فروش 86 2 3,750,000,000ریال 43,604,650ریال 1396/01/27 ادامه
237457 فاطمی آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237261 فاطمی آپارتمان فروش 120 2 7,440,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237244 فاطمی آپارتمان فروش 136 2 8,840,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236857 فاطمی آپارتمان فروش 28 1 25,000,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236808 فاطمی آپارتمان فروش 158 3 10,270,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236707 فاطمی آپارتمان فروش 88 2 5,720,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236350 فاطمی آپارتمان فروش 104 2 5,720,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236309 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 10,050,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236279 فاطمی آپارتمان فروش 103 2 22,000,000,000ریال 76,923,080ریال 1396/01/23 ادامه
236279 فاطمی آپارتمان فروش 286 4 22,000,000,000ریال 76,923,080ریال 1396/01/23 ادامه
236276 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 3,850,000,000ریال 48,125,000ریال 1396/01/23 ادامه
236261 فاطمی آپارتمان فروش 216 3 7,700,000,000ریال 35,648,150ریال 1396/01/23 ادامه
235837 فاطمی آپارتمان فروش 190 4 17,100,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235807 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 6,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235254 فاطمی آپارتمان فروش 235 4 9,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235253 فاطمی آپارتمان فروش 82 2 3,500,000,000ریال 42,682,930ریال 1396/01/20 ادامه
235215 فاطمی آپارتمان فروش 216 3 7,689,600,000ریال 35,600,000ریال 1396/01/20 ادامه
235204 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235203 فاطمی آپارتمان فروش 66 1 3,800,000,000ریال 57,575,760ریال 1396/01/20 ادامه
234807 فاطمی آپارتمان فروش 138 3 9,384,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234309 فاطمی آپارتمان فروش 98 2 6,860,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234301 فاطمی آپارتمان فروش 96 2 5,760,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
233956 فاطمی آپارتمان فروش 250 4 12,000,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29