فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:23,426

کاربران حاضر:387

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219773 فاطمی آپارتمان فروش 83 2 5,810,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219756 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 6,200,000,000ریال 41,333,330ریال 1395/11/30 ادامه
219518 فاطمی آپارتمان فروش 50 1 2,850,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219171 فاطمی آپارتمان فروش 170 3 11,560,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218902 فاطمی آپارتمان فروش 81 2 3,078,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218886 فاطمی آپارتمان فروش 94 2 6,580,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218312 فاطمی آپارتمان فروش 62 1 3,000,000,000ریال 48,387,100ریال 1395/11/26 ادامه
218261 فاطمی آپارتمان فروش 95 2 6,650,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217630 فاطمی آپارتمان فروش 94 2 5,170,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217756 فاطمی آپارتمان فروش 141 3 10,152,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217197 فاطمی آپارتمان فروش 43 1 8,600,000,000ریال 200,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217103 فاطمی آپارتمان فروش 138 3 8,487,000,000ریال 61,500,000ریال 1395/11/24 ادامه
216868 فاطمی آپارتمان فروش 130 3 5,850,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216535 فاطمی آپارتمان فروش 136 2 9,520,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216477 فاطمی آپارتمان فروش 94 2 6,674,000,000ریال 71,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216471 فاطمی آپارتمان فروش 75 2 5,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215990 فاطمی آپارتمان فروش 125 2 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215977 فاطمی آپارتمان فروش 138 3 9,384,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215948 فاطمی آپارتمان فروش 110 2 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215924 فاطمی آپارتمان فروش 0 2 3,743,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216224 فاطمی آپارتمان فروش 212 4 21,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216011 فاطمی آپارتمان فروش 132 3 9,372,000,000ریال 71,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216002 فاطمی آپارتمان فروش 65 2 3,575,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215828 فاطمی آپارتمان فروش 72 2 2,880,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215613 فاطمی آپارتمان فروش 200 6 15,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215602 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 10,050,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215444 فاطمی آپارتمان فروش 145 3 10,585,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215375 فاطمی آپارتمان فروش 42 2 3,500,000,000ریال 83,333,330ریال 1395/11/20 ادامه
214927 فاطمی آپارتمان فروش 110 2 1395/11/20 ادامه
215205 فاطمی آپارتمان فروش 90 2 4,000,000,000ریال 44,444,440ریال 1395/11/20 ادامه
215186 فاطمی آپارتمان فروش 73 2 2,650,000,000ریال 36,301,370ریال 1395/11/20 ادامه
214879 فاطمی آپارتمان فروش 161 3 6,118,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214733 فاطمی آپارتمان فروش 203 4 13,000,000,000ریال 64,039,410ریال 1395/11/19 ادامه
214402 فاطمی آپارتمان فروش 137 2 5,480,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213468 فاطمی آپارتمان فروش 98 2 1395/11/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29