فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,993

کاربران حاضر:232

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
337755 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 3,840,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337754 فاطمی آپارتمان فروش 76 2 5,700,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337364 فاطمی آپارتمان فروش 115 2 1396/08/25 ادامه
337222 فاطمی آپارتمان فروش 87 2 6,650,000,000ریال 64,563,110ریال 1396/08/25 ادامه
337222 فاطمی آپارتمان فروش 103 2 6,650,000,000ریال 64,563,110ریال 1396/08/25 ادامه
337216 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337157 فاطمی آپارتمان فروش 112 2 6,100,000,000ریال 54,464,290ریال 1396/08/25 ادامه
337012 فاطمی آپارتمان فروش 68 1 2,380,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336622 فاطمی آپارتمان فروش 130 2 5,590,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336815 فاطمی آپارتمان فروش 115 2 1396/08/24 ادامه
336331 فاطمی آپارتمان فروش 120 2 1396/08/24 ادامه
336622 فاطمی آپارتمان فروش 130 2 5,590,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
336621 فاطمی آپارتمان فروش 120 3 6,240,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
336331 فاطمی آپارتمان فروش 120 2 1396/08/23 ادامه
336582 فاطمی آپارتمان فروش 160 4 11,000,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
336278 فاطمی آپارتمان فروش 170 3 14,450,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
336189 فاطمی آپارتمان فروش 175 2 11,000,000,000ریال 62,857,140ریال 1396/08/22 ادامه
336156 فاطمی آپارتمان فروش 74 2 3,626,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
336072 فاطمی آپارتمان فروش 78 2 4,000,000,000ریال 51,282,050ریال 1396/08/22 ادامه
336015 فاطمی آپارتمان فروش 130 2 5,600,000,000ریال 43,076,920ریال 1396/08/22 ادامه
335982 فاطمی آپارتمان فروش 107 3 6,634,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
335558 فاطمی آپارتمان فروش 304 3 13,984,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335086 فاطمی آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334725 فاطمی آپارتمان فروش 85 2 6,970,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
334723 فاطمی آپارتمان فروش 284 4 12,780,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
334143 فاطمی آپارتمان فروش 250 4 11,000,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
333946 فاطمی آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
333145 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 6,700,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/08/16 ادامه
333144 فاطمی آپارتمان فروش 143 3 6,600,000,000ریال 46,153,850ریال 1396/08/16 ادامه
332935 فاطمی آپارتمان فروش 42 1,800,000,000ریال 42,857,140ریال 1396/08/15 ادامه
333169 فاطمی آپارتمان فروش 72 2 3,700,000,000ریال 51,388,890ریال 1396/08/15 ادامه
333168 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332674 فاطمی آپارتمان فروش 0 10,000,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332608 فاطمی آپارتمان فروش 150 2 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332528 فاطمی آپارتمان فروش 153 3 9,000,000,000ریال 58,823,530ریال 1396/08/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29