فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:24,501

کاربران حاضر:977

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230883 فاطمی آپارتمان فروش 108 2 65,000,000ریال 1395/12/26 ادامه
230556 فاطمی آپارتمان فروش 75 2 3,350,000,000ریال 44,666,670ریال 1395/12/25 ادامه
230555 فاطمی آپارتمان فروش 102 3 5,202,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229930 فاطمی آپارتمان فروش 128 2 1395/12/24 ادامه
229687 فاطمی آپارتمان فروش 120 2 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230252 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229981 فاطمی آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229154 فاطمی آپارتمان فروش 81 2 3,078,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228840 فاطمی آپارتمان فروش 145 3 10,440,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228761 فاطمی آپارتمان فروش 132 3 9,372,000,000ریال 71,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228528 فاطمی آپارتمان فروش 144 3 6,336,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228384 فاطمی آپارتمان فروش 140 3 9,800,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228006 فاطمی آپارتمان فروش 158 3 8,690,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227425 فاطمی آپارتمان فروش 73 2 3,300,000,000ریال 45,205,480ریال 1395/12/17 ادامه
227423 فاطمی آپارتمان فروش 125 2 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227422 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 10,050,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227331 فاطمی آپارتمان فروش 95 2 4,300,000,000ریال 45,260,000ریال 1395/12/17 ادامه
226900 فاطمی آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226898 فاطمی آپارتمان فروش 140 3 9,800,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226139 فاطمی آپارتمان فروش 138 3 1395/12/15 ادامه
226021 فاطمی آپارتمان فروش 73 2 4,745,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
226020 فاطمی آپارتمان فروش 76 2 4,940,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
226019 فاطمی آپارتمان فروش 81 2 5,670,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225959 فاطمی آپارتمان فروش 145 3 10,440,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225672 فاطمی آپارتمان فروش 0 1 85,882,350ریال 1395/12/14 ادامه
225491 فاطمی آپارتمان فروش 101 2 8,181,000,000ریال 81,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225351 فاطمی آپارتمان فروش 75 2 3,195,000,000ریال 42,600,000ریال 1395/12/11 ادامه
225544 فاطمی آپارتمان فروش 146 3 10,658,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
224892 فاطمی آپارتمان فروش 87 2 3,300,000,000ریال 37,931,030ریال 1395/12/10 ادامه
224640 فاطمی آپارتمان فروش 250 7 16,250,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224389 فاطمی آپارتمان فروش 95 2 4,300,000,000ریال 45,263,160ریال 1395/12/09 ادامه
224061 فاطمی آپارتمان فروش 138 3 1395/12/09 ادامه
223781 فاطمی آپارتمان فروش 101 2 8,181,000,000ریال 81,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223975 فاطمی آپارتمان فروش 145 3 9,570,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223851 فاطمی آپارتمان فروش 75 2 3,200,000,000ریال 42,666,660ریال 1395/12/08 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29