فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:22,846

کاربران حاضر:275

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205715 فاطمی آپارتمان فروش 116 2 7,950,000,000ریال 68,500,000ریال 1395/11/02 ادامه
205541 فاطمی آپارتمان فروش 104 1395/11/02 ادامه
205497 فاطمی آپارتمان فروش 151 2 6,493,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205392 فاطمی آپارتمان فروش 145 3 10,440,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205365 فاطمی آپارتمان فروش 1 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205356 فاطمی آپارتمان فروش 157 3 7,222,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205334 فاطمی آپارتمان فروش 120 2 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205333 فاطمی آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205063 فاطمی آپارتمان فروش 115 2 1395/10/30 ادامه
204486 فاطمی آپارتمان فروش 176 3 7,920,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204470 فاطمی آپارتمان فروش 132 3 9,372,000,000ریال 71,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204436 فاطمی آپارتمان فروش 128 3 3,200,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204243 فاطمی آپارتمان فروش 35 2 2,650,000,000ریال 75,714,280ریال 1395/10/28 ادامه
203637 فاطمی آپارتمان فروش 95 2 6,650,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203630 فاطمی آپارتمان فروش 147 3 9,555,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203613 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 3,800,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203872 فاطمی آپارتمان فروش 145 3 10,440,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203319 فاطمی آپارتمان فروش 95 2 70,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203162 فاطمی آپارتمان فروش 176 3 7,920,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203000 فاطمی آپارتمان فروش 95 2 6,840,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202323 فاطمی آپارتمان فروش 200 6 75,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202512 فاطمی آپارتمان فروش 43 2,000,000,000ریال 46,511,620ریال 1395/10/25 ادامه
202126 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 9,450,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201801 فاطمی آپارتمان فروش 144 3 9,504,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201757 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 5,440,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201716 فاطمی آپارتمان فروش 128 3 6,200,000,000ریال 48,437,500ریال 1395/10/22 ادامه
201588 فاطمی آپارتمان فروش 94 2 6,674,000,000ریال 71,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201322 فاطمی آپارتمان فروش 136 2 1395/10/22 ادامه
201106 فاطمی آپارتمان فروش 143 2 6,500,000,000ریال 45,454,540ریال 1395/10/22 ادامه
201068 فاطمی آپارتمان فروش 78 2 5,300,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200963 فاطمی آپارتمان فروش 110 3 4,840,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200795 فاطمی آپارتمان فروش 138 3 9,384,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200745 فاطمی آپارتمان فروش 133 2 7,980,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200674 فاطمی آپارتمان فروش 43 1 8,600,000,000ریال 200,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200523 فاطمی آپارتمان فروش 87 2 3,300,000,000ریال 37,931,030ریال 1395/10/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29