فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:27,453

کاربران حاضر:151

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
281378 فاطمی آپارتمان فروش 50 1 3,250,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
281156 فاطمی آپارتمان فروش 110 2 4,950,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
280774 فاطمی آپارتمان فروش 0 10,830,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
279693 فاطمی آپارتمان فروش 137 2 5,400,000,000ریال 39,416,060ریال 1396/04/28 ادامه
279063 فاطمی آپارتمان فروش 125 3 8,750,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278932 فاطمی آپارتمان فروش 56 1 2,850,000,000ریال 50,892,860ریال 1396/04/27 ادامه
278805 فاطمی آپارتمان فروش 74 2 3,626,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278777 فاطمی آپارتمان فروش 83 2 3,150,000,000ریال 37,951,810ریال 1396/04/27 ادامه
277771 فاطمی آپارتمان فروش 110 2 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
277524 فاطمی آپارتمان فروش 75 2 3,400,000,000ریال 45,333,330ریال 1396/04/25 ادامه
277505 فاطمی آپارتمان فروش 85 2 5,000,000,000ریال 58,823,530ریال 1396/04/25 ادامه
277433 فاطمی آپارتمان فروش 75 2 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
277404 فاطمی آپارتمان فروش 81 2 3,078,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
277380 فاطمی آپارتمان فروش 65 2 4,550,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
277077 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 1396/04/25 ادامه
276646 فاطمی آپارتمان فروش 145 3 10,150,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
276587 فاطمی آپارتمان فروش 146 3 10,220,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
276217 فاطمی آپارتمان فروش 143 3 6,700,000,000ریال 46,853,150ریال 1396/04/21 ادامه
276186 فاطمی آپارتمان فروش 160 4 10,800,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275952 فاطمی آپارتمان فروش 42 2,000,000,000ریال 47,619,050ریال 1396/04/21 ادامه
275095 فاطمی آپارتمان فروش 84 2 3,200,000,000ریال 38,095,240ریال 1396/04/20 ادامه
273885 فاطمی آپارتمان فروش 110 2 7,920,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
273884 فاطمی آپارتمان فروش 120 2 7,300,000,000ریال 60,833,330ریال 1396/04/19 ادامه
273672 فاطمی آپارتمان فروش 96 2 5,760,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273667 فاطمی آپارتمان فروش 128 2 6,144,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273600 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273574 فاطمی آپارتمان فروش 68 2 3,250,000,000ریال 47,794,120ریال 1396/04/18 ادامه
273493 فاطمی آپارتمان فروش 137 2 5,400,000,000ریال 39,416,060ریال 1396/04/18 ادامه
273447 فاطمی آپارتمان فروش 73 2 3,248,500,000ریال 44,500,000ریال 1396/04/18 ادامه
273229 فاطمی آپارتمان فروش 145 3 1396/04/18 ادامه
272067 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 2,896,000,000ریال 36,200,000ریال 1396/04/13 ادامه
272171 فاطمی آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
272168 فاطمی آپارتمان فروش 170 3 8,160,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
271483 فاطمی آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/12 ادامه
271062 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 2,900,000,000ریال 36,250,000ریال 1396/04/12 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29