فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:26,998

کاربران حاضر:170

 
 

خرید آپارتمان در فاطمی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
266881 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266880 فاطمی آپارتمان فروش 158 3 7,900,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266325 فاطمی آپارتمان فروش 140 3 9,520,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266321 فاطمی آپارتمان فروش 94 2 4,000,000,000ریال 42,553,190ریال 1396/03/29 ادامه
266318 فاطمی آپارتمان فروش 75 2 2,800,000,000ریال 37,333,330ریال 1396/03/29 ادامه
265746 فاطمی آپارتمان فروش 202 3 8,080,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265745 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 5,680,000,000ریال 71,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
264959 فاطمی آپارتمان فروش 69 2 3,900,000,000ریال 56,521,740ریال 1396/03/27 ادامه
264803 فاطمی آپارتمان فروش 180 3 10,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1396/03/27 ادامه
264384 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 10,200,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264123 فاطمی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264100 فاطمی آپارتمان فروش 102 3 4,896,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264079 فاطمی آپارتمان فروش 175 2 9,000,000,000ریال 51,400,000ریال 1396/03/24 ادامه
263788 فاطمی آپارتمان فروش 85 2 1396/03/24 ادامه
263511 فاطمی آپارتمان فروش 68 1 4,488,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263405 فاطمی آپارتمان فروش 68 1 4,488,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262008 فاطمی آپارتمان فروش 68 1 4,488,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263031 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 10,200,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262114 فاطمی آپارتمان فروش 68 1 4,488,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
260841 فاطمی آپارتمان فروش 0 47,500,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260500 فاطمی آپارتمان فروش 124 3 8,680,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
259805 فاطمی آپارتمان فروش 138 3 9,384,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259616 فاطمی آپارتمان فروش 86 2 3,650,000,000ریال 42,441,860ریال 1396/03/18 ادامه
258904 فاطمی آپارتمان فروش 97 2 7,275,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258900 فاطمی آپارتمان فروش 72 2 4,464,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258734 فاطمی آپارتمان فروش 61 2 4,575,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258721 فاطمی آپارتمان فروش 55 1 4,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258093 فاطمی آپارتمان فروش 72 2 2,880,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
257972 فاطمی آپارتمان فروش 170 3 7,990,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
256876 فاطمی آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/11 ادامه
256531 فاطمی آپارتمان فروش 146 3 10,220,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/11 ادامه
256027 فاطمی آپارتمان فروش 150 3 6,200,000,000ریال 41,300,000ریال 1396/03/10 ادامه
255970 فاطمی آپارتمان فروش 124 2 7,192,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
255514 فاطمی آپارتمان فروش 81 2 6,000,000,000ریال 74,074,070ریال 1396/03/09 ادامه
255740 فاطمی آپارتمان فروش 146 3 10,220,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/09 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29