فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,626

کاربران حاضر:287

 
 

فروش آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
241860 ستارخان آپارتمان فروش 146 3 7,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241855 ستارخان آپارتمان فروش 205 3 13,325,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241822 ستارخان آپارتمان فروش 0 8,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241820 ستارخان آپارتمان فروش 151 3 8,000,000,000ریال 52,900,000ریال 1396/02/07 ادامه
241811 ستارخان آپارتمان فروش 115 3 7,245,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241794 ستارخان آپارتمان فروش 135 3 9,450,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241769 ستارخان آپارتمان فروش 130 3 7,605,000,000ریال 58,500,000ریال 1396/02/07 ادامه
241373 ستارخان آپارتمان فروش 173 3 11,245,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241324 ستارخان آپارتمان فروش 55 1 2,200,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
240998 ستارخان آپارتمان فروش 108 2 45,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241243 ستارخان آپارتمان فروش 150 3 9,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
240818 ستارخان آپارتمان فروش 93 2 5,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240815 پل ستارخان آپارتمان فروش 112 3 4,480,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240812 پل ستارخان آپارتمان فروش 160 2 14,400,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240791 پل ستارخان آپارتمان فروش 56 1,900,000,000ریال 33,928,570ریال 1396/02/04 ادامه
240782 ستارخان آپارتمان فروش 135 2 9,500,000,000ریال 70,370,370ریال 1396/02/04 ادامه
240426 ستارخان آپارتمان فروش 0 41,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240399 پل ستارخان آپارتمان فروش 146 3 5,400,000,000ریال 36,986,300ریال 1396/02/03 ادامه
240398 پل ستارخان آپارتمان فروش 75 2 3,900,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240397 ستارخان آپارتمان فروش 92 2 3,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240382 ستارخان آپارتمان فروش 103 3 5,400,000,000ریال 52,427,180ریال 1396/02/03 ادامه
240363 ستارخان آپارتمان فروش 97 2 3,000,000,000ریال 30,927,840ریال 1396/02/03 ادامه
240051 ستارخان آپارتمان فروش 75 2 4,275,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240028 ستارخان آپارتمان فروش 140 3 6,160,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239890 ستارخان آپارتمان فروش 68 1 3,200,000,000ریال 47,058,820ریال 1396/02/02 ادامه
239888 ستارخان آپارتمان فروش 90 2 3,492,000,000ریال 38,800,000ریال 1396/02/02 ادامه
239323 ستارخان آپارتمان فروش 84 2 3,300,000,000ریال 39,285,710ریال 1396/01/30 ادامه
239321 ستارخان آپارتمان فروش 87 2 4,000,000,000ریال 45,977,010ریال 1396/01/30 ادامه
239318 ستارخان آپارتمان فروش 135 3 7,500,000,000ریال 55,555,560ریال 1396/01/30 ادامه
239281 ستارخان آپارتمان فروش 65 2 2,925,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239224 ستارخان آپارتمان فروش 135 3 7,500,000,000ریال 55,500,000ریال 1396/01/30 ادامه
238933 ستارخان آپارتمان فروش 115 2 1396/01/30 ادامه
238822 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 3,610,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238818 ستارخان آپارتمان فروش 125 3 6,700,000,000ریال 53,600,000ریال 1396/01/29 ادامه
238781 پل ستارخان آپارتمان فروش 75 2 2,850,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29