فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,905

کاربران حاضر:278

 
 

فروش آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385068 ستارخان آپارتمان فروش 93 2 8,370,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/29 ادامه
384647 ستارخان آپارتمان فروش 80 2 3,680,000,000ریال 46,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384701 ستارخان آپارتمان فروش 81 2 5,200,000,000ریال 64,197,530ریال 1397/02/27 ادامه
384053 ستارخان آپارتمان فروش 118 3 9,240,000,000ریال 78,305,080ریال 1397/02/25 ادامه
384038 ستارخان آپارتمان فروش 145 3 13,000,000,000ریال 89,655,170ریال 1397/02/25 ادامه
383956 پل ستارخان آپارتمان فروش 132 3 8,500,000,000ریال 64,393,940ریال 1397/02/24 ادامه
383954 پل ستارخان آپارتمان فروش 76 2 6,460,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383953 پل ستارخان آپارتمان فروش 78 2 5,000,000,000ریال 64,102,560ریال 1397/02/24 ادامه
383915 ستارخان آپارتمان فروش 90 2 4,000,000,000ریال 44,444,440ریال 1397/02/24 ادامه
383909 ستارخان آپارتمان فروش 105 2 8,200,000,000ریال 78,095,240ریال 1397/02/24 ادامه
383607 پل ستارخان آپارتمان فروش 87 2 5,437,500,000ریال 62,500,000ریال 1397/02/23 ادامه
383567 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383566 ستارخان آپارتمان فروش 104 2 6,750,000,000ریال 64,903,850ریال 1397/02/23 ادامه
383420 پل ستارخان آپارتمان فروش 140 3 11,620,000,000ریال 83,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383364 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 8,550,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/22 ادامه
383364 ستارخان آپارتمان فروش 110 8,550,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/22 ادامه
383307 ستارخان آپارتمان فروش 140 8 1397/02/22 ادامه
382780 ستارخان آپارتمان فروش 50 3 40,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382588 ستارخان آپارتمان فروش 113 2 6,215,000,000ریال 55,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
382527 ستارخان آپارتمان فروش 66 1 3,600,000,000ریال 54,545,450ریال 1397/02/18 ادامه
382217 ستارخان آپارتمان فروش 97 2 7,250,000,000ریال 74,742,270ریال 1397/02/17 ادامه
382205 ستارخان آپارتمان فروش 101 2 7,840,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382205 ستارخان آپارتمان فروش 98 2 7,840,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382044 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 1397/02/17 ادامه
382044 ستارخان آپارتمان فروش 130 1397/02/17 ادامه
382044 ستارخان آپارتمان فروش 120 1397/02/17 ادامه
381647 ستارخان آپارتمان فروش 106 2 9,540,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
381585 ستارخان آپارتمان فروش 85 2 1397/02/15 ادامه
381685 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 3,990,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/15 ادامه
381685 ستارخان آپارتمان فروش 57 1 3,990,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/15 ادامه
380944 ستارخان آپارتمان فروش 88 2 10,120,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380943 ستارخان آپارتمان فروش 146 3 9,636,000,000ریال 66,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380816 ستارخان آپارتمان فروش 67 2 4,000,000,000ریال 59,701,490ریال 1397/02/10 ادامه
380778 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380560 ستارخان آپارتمان فروش 135 3 13,770,000,000ریال 102,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29