فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,396

کاربران حاضر:211

 
 

فروش آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223768 ستارخان آپارتمان فروش 105 2 4,515,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223767 ستارخان آپارتمان فروش 96 2 3,750,000,000ریال 39,062,500ریال 1395/12/08 ادامه
223760 پل ستارخان آپارتمان فروش 0 2 3,700,000,000ریال 42,285,710ریال 1395/12/08 ادامه
223748 ستارخان آپارتمان فروش 67 2 3,819,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223715 ستارخان آپارتمان فروش 147 3 7,300,000,000ریال 49,659,860ریال 1395/12/08 ادامه
223708 ستارخان آپارتمان فروش 84 2 3,000,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223698 ستارخان آپارتمان فروش 94 2 3,948,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223671 ستارخان آپارتمان فروش 106 2 3,816,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223900 ستارخان آپارتمان فروش 0 1 21,240,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223899 ستارخان آپارتمان فروش 130 2 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223659 ستارخان آپارتمان فروش 100 3 4,300,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223628 ستارخان آپارتمان فروش 61 1 3,477,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223620 ستارخان آپارتمان فروش 60 2 2,300,000,000ریال 38,333,330ریال 1395/12/08 ادامه
223588 ستارخان آپارتمان فروش 50 2 2,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223386 ستارخان آپارتمان فروش 90 2 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223353 ستارخان آپارتمان فروش 69 2 1395/12/08 ادامه
223873 ستارخان آپارتمان فروش 40 1 12,000,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223871 ستارخان آپارتمان فروش 80 1 10,000,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223841 ستارخان آپارتمان فروش 78 1 5,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223840 ستارخان آپارتمان فروش 85 2 2,700,000,000ریال 31,764,700ریال 1395/12/08 ادامه
223182 ستارخان آپارتمان فروش 60 1 2,350,000,000ریال 39,100,000ریال 1395/12/07 ادامه
223316 ستارخان آپارتمان فروش 150 8,500,000,000ریال 56,666,670ریال 1395/12/07 ادامه
223236 ستارخان آپارتمان فروش 70 2 3,680,000,000ریال 52,571,430ریال 1395/12/07 ادامه
222825 ستارخان آپارتمان فروش 64 1 3,000,000,000ریال 46,875,000ریال 1395/12/05 ادامه
222817 ستارخان آپارتمان فروش 64 1 3,000,000,000ریال 46,875,000ریال 1395/12/05 ادامه
222795 ستارخان آپارتمان فروش 135 2 9,500,000,000ریال 70,370,370ریال 1395/12/05 ادامه
223103 ستارخان آپارتمان فروش 0 1 15,300,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223021 ستارخان آپارتمان فروش 125 3 8,750,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223006 ستارخان آپارتمان فروش 150 3 8,500,000,000ریال 56,600,000ریال 1395/12/05 ادامه
221956 ستارخان آپارتمان فروش 0 1 100,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222445 ستارخان آپارتمان فروش 0 1 20,000,000,000ریال 88,888,880ریال 1395/12/04 ادامه
222422 ستارخان آپارتمان فروش 99 2 5,500,000,000ریال 55,555,550ریال 1395/12/04 ادامه
222420 ستارخان آپارتمان فروش 115 2 7,705,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222298 ستارخان آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222296 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29