فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,736

کاربران حاضر:192

 
 

فروش آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374545 پل ستارخان آپارتمان فروش 143 2 8,000,000,000ریال 55,944,060ریال 1396/12/27 ادامه
374438 ستارخان آپارتمان فروش 115 2 1396/12/27 ادامه
373559 ستارخان آپارتمان فروش 101 2 7,070,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373180 ستارخان آپارتمان فروش 250 3 80,000,000ریال 1396/12/21 ادامه
372828 ستارخان آپارتمان فروش 180 3 1396/12/20 ادامه
372822 ستارخان آپارتمان فروش 54 1 1396/12/20 ادامه
372809 ستارخان آپارتمان فروش 88 2 6,800,000,000ریال 77,272,730ریال 1396/12/20 ادامه
372807 ستارخان آپارتمان فروش 88 2 3,784,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372761 ستارخان آپارتمان فروش 110 2 8,580,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
372759 ستارخان آپارتمان فروش 104 2 5,950,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
372375 ستارخان آپارتمان فروش 97 2 8,400,000,000ریال 86,597,940ریال 1396/12/16 ادامه
372199 ستارخان آپارتمان فروش 87 2 1396/12/16 ادامه
372344 ستارخان آپارتمان فروش 140 3 12,000,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372338 ستارخان آپارتمان فروش 125 3 9,625,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372323 ستارخان آپارتمان فروش 150 3 11,550,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
371738 ستارخان آپارتمان فروش 145 3 7,975,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/14 ادامه
371190 ستارخان آپارتمان فروش 76 2 3,800,000,000ریال 1396/12/12 ادامه
371189 ستارخان آپارتمان فروش 86 1 3,700,000,000ریال 43,023,260ریال 1396/12/12 ادامه
371177 ستارخان آپارتمان فروش 93 2 6,696,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/12/12 ادامه
370786 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 6,650,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370786 ستارخان آپارتمان فروش 110 6,650,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370786 ستارخان آپارتمان فروش 110 6,650,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370575 پل ستارخان آپارتمان فروش 98 2 8,232,000,000ریال 84,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370574 ستارخان آپارتمان فروش 105 2 7,896,000,000ریال 75,200,000ریال 1396/12/09 ادامه
370570 ستارخان آپارتمان فروش 57 1 3,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370519 ستارخان آپارتمان فروش 140 3 6,000,000,000ریال 42,857,140ریال 1396/12/08 ادامه
370491 ستارخان آپارتمان فروش 98 2 3,920,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370207 ستارخان آپارتمان فروش 81 2 4,455,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
370202 ستارخان آپارتمان فروش 145 3 11,500,000,000ریال 79,310,340ریال 1396/12/07 ادامه
370163 پل ستارخان آپارتمان فروش 174 4 8,700,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
370156 ستارخان آپارتمان فروش 97 3 6,887,000,000ریال 71,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
370155 ستارخان آپارتمان فروش 50 1 3,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
369924 ستارخان آپارتمان فروش 125 3 10,600,000,000ریال 84,800,000ریال 1396/12/06 ادامه
369176 پل ستارخان آپارتمان فروش 104 2 5,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
369143 ستارخان آپارتمان فروش 85 1 5,057,500,000ریال 59,500,000ریال 1396/12/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29