فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,225

کاربران حاضر:419

 
 

فروش آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205431 ستارخان آپارتمان فروش 107 2 4,922,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205414 ستارخان آپارتمان فروش 143 2 6,300,000,000ریال 44,055,940ریال 1395/10/30 ادامه
205271 ستارخان آپارتمان فروش 70 2 2,100,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205252 ستارخان آپارتمان فروش 51 1 2,800,000,000ریال 54,901,960ریال 1395/10/30 ادامه
205251 ستارخان آپارتمان فروش 90 3 3,500,000,000ریال 38,888,890ریال 1395/10/30 ادامه
205238 ستارخان آپارتمان فروش 75 2 2,900,000,000ریال 38,666,670ریال 1395/10/30 ادامه
205202 ستارخان آپارتمان فروش 49 1 1,950,000,000ریال 39,795,910ریال 1395/10/30 ادامه
205198 ستارخان آپارتمان فروش 74 2 2,590,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
204735 ستارخان آپارتمان فروش 76 2 3,400,000,000ریال 44,736,840ریال 1395/10/29 ادامه
204996 ستارخان آپارتمان فروش 140 3 6,160,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204942 ستارخان آپارتمان فروش 109 2 4,500,000,000ریال 41,284,400ریال 1395/10/29 ادامه
204904 ستارخان آپارتمان فروش 80 2 4,240,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204865 ستارخان آپارتمان فروش 70 2 5,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204856 ستارخان آپارتمان فروش 128 3 7,680,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204808 ستارخان آپارتمان فروش 94 2 4,000,000,000ریال 42,553,190ریال 1395/10/29 ادامه
204807 ستارخان آپارتمان فروش 97 2 3,000,000,000ریال 30,927,840ریال 1395/10/29 ادامه
204791 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 3,500,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204628 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 1395/10/29 ادامه
204627 ستارخان آپارتمان فروش 120 3 1395/10/29 ادامه
204621 ستارخان آپارتمان فروش 85 2 1395/10/29 ادامه
204620 ستارخان آپارتمان فروش 70 1 1395/10/29 ادامه
204543 ستارخان آپارتمان فروش 179 3 7,160,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204462 ستارخان آپارتمان فروش 196 3 7,448,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204397 ستارخان آپارتمان فروش 130 2 4,500,000,000ریال 34,615,380ریال 1395/10/28 ادامه
204396 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 3,610,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204324 ستارخان آپارتمان فروش 133 3 6,600,000,000ریال 49,624,060ریال 1395/10/28 ادامه
204316 ستارخان آپارتمان فروش 126 3 6,678,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204233 ستارخان آپارتمان فروش 146 3 6,200,000,000ریال 42,465,750ریال 1395/10/28 ادامه
204200 ستارخان آپارتمان فروش 88 2 3,960,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204196 ستارخان آپارتمان فروش 80 2 3,000,000,000ریال 37,500,000ریال 1395/10/28 ادامه
203983 ستارخان آپارتمان فروش 110 2 95,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203752 ستارخان آپارتمان فروش 127 2 6,350,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203749 ستارخان آپارتمان فروش 70 2 2,400,000,000ریال 34,285,710ریال 1395/10/28 ادامه
203740 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 3,500,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203738 ستارخان آپارتمان فروش 64 2 2,650,000,000ریال 41,406,250ریال 1395/10/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29