فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240956 اقدسیه آپارتمان فروش 180 4 12,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/02/04 ادامه
240319 اقدسیه آپارتمان فروش 180 4 12,000,000,000ریال 66,600,000ریال 1396/02/03 ادامه
239935 اقدسیه آپارتمان فروش 60 1 3,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239676 اقدسیه آپارتمان فروش 185 3 16,650,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239652 اقدسیه آپارتمان فروش 141 2 10,575,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239642 اقدسیه آپارتمان فروش 142 3 9,230,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239183 اقدسیه آپارتمان فروش 170 3 8,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238904 اقدسیه آپارتمان فروش 115 3 6,325,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238837 اقدسیه آپارتمان فروش 115 3 9,775,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238358 اقدسیه آپارتمان فروش 133 3 12,103,000,000ریال 91,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238261 اقدسیه آپارتمان فروش 143 3 8,500,000,000ریال 59,440,560ریال 1396/01/28 ادامه
238204 اقدسیه آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238152 اقدسیه آپارتمان فروش 143 3 8,500,000,000ریال 59,400,000ریال 1396/01/28 ادامه
237749 اقدسیه آپارتمان فروش 0 29,260,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237579 اقدسیه آپارتمان فروش 146 3 10,950,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237569 اقدسیه آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237791 اقدسیه آپارتمان فروش 560 5 123,200,000,000ریال 220,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237683 اقدسیه آپارتمان فروش 88 2 6,160,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237436 اقدسیه آپارتمان فروش 126 2 6,552,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
236836 اقدسیه آپارتمان فروش 131 3 13,755,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236964 اقدسیه آپارتمان فروش 301 4 33,110,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236962 اقدسیه آپارتمان فروش 128 2 16,640,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236846 اقدسیه آپارتمان فروش 103 2 10,815,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236806 اقدسیه آپارتمان فروش 140 3 9,100,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236774 اقدسیه آپارتمان فروش 170 3 13,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236337 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 12,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236306 اقدسیه آپارتمان فروش 117 2 21,645,000,000ریال 185,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236303 اقدسیه آپارتمان فروش 95 2 6,175,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235447 اقدسیه آپارتمان فروش 140 3 1396/01/23 ادامه
235866 اقدسیه آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235864 اقدسیه آپارتمان فروش 115 2 5,520,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235763 اقدسیه آپارتمان فروش 135 3 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235730 اقدسیه آپارتمان فروش 145 3 9,425,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235286 اقدسیه آپارتمان فروش 151 3 12,986,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235283 اقدسیه آپارتمان فروش 100 2 6,800,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29