فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324805 اقدسیه آپارتمان فروش 167 3 14,195,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324709 اقدسیه آپارتمان فروش 214 2 185,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324708 اقدسیه آپارتمان فروش 360 4 165,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324706 اقدسیه آپارتمان فروش 220 3 170,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
323587 اقدسیه آپارتمان فروش 0 175,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323857 اقدسیه پيش فروش فروش 120 2 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323831 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 6,760,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323761 اقدسیه آپارتمان فروش 122 2 13,420,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323759 اقدسیه آپارتمان فروش 120 3 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323490 اقدسیه آپارتمان فروش 120 2 19,800,000,000ریال 165,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323490 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 19,800,000,000ریال 165,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323281 اقدسیه آپارتمان فروش 117 3 10,000,000,000ریال 85,470,090ریال 1396/07/24 ادامه
323260 اقدسیه آپارتمان فروش 134 3 8,710,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323196 اقدسیه آپارتمان فروش 143 3 8,508,500,000ریال 59,500,000ریال 1396/07/24 ادامه
323183 اقدسیه آپارتمان فروش 125 2 18,125,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322955 اقدسیه آپارتمان فروش 97 2 5,820,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322589 اقدسیه آپارتمان فروش 102 2 18,360,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322464 اقدسیه آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322463 اقدسیه آپارتمان فروش 60 1 3,720,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322213 اقدسیه آپارتمان فروش 125 3 10,625,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321860 اقدسیه آپارتمان فروش 2000 100 1,500,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321756 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 160,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321673 اقدسیه آپارتمان فروش 75 1 6,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321657 اقدسیه آپارتمان فروش 146 3 10,220,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321516 اقدسیه پيش فروش فروش 170 3 19,550,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321429 اقدسیه آپارتمان فروش 153 3 6,885,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321182 اقدسیه آپارتمان فروش 202 3 1396/07/20 ادامه
321328 اقدسیه آپارتمان فروش 282 4 220,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321342 اقدسیه پيش فروش فروش 180 3 165,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321341 اقدسیه آپارتمان فروش 194 3 170,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321155 اقدسیه آپارتمان فروش 70 2 5,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320738 اقدسیه آپارتمان فروش 140 3 9,100,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320724 اقدسیه آپارتمان فروش 147 3 11,025,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320704 اقدسیه آپارتمان فروش 145 3 8,700,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320694 اقدسیه آپارتمان فروش 147 3 9,261,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29