فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360395 اقدسیه پيش فروش فروش 120 2 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359951 اقدسیه آپارتمان فروش 141 2 20,445,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359468 اقدسیه آپارتمان فروش 243 3 220,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359918 اقدسیه آپارتمان فروش 265 4 21,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359915 اقدسیه آپارتمان فروش 260 3 36,000,000,000ریال 138,461,540ریال 1396/10/26 ادامه
359913 اقدسیه آپارتمان فروش 150 3 18,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359669 اقدسیه آپارتمان فروش 151 3 12,080,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359402 اقدسیه آپارتمان فروش 0 1396/10/25 ادامه
359118 اقدسیه آپارتمان فروش 60 1 3,720,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359100 اقدسیه آپارتمان فروش 155 3 9,000,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359072 اقدسیه پيش فروش فروش 154 3 9,240,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359355 اقدسیه آپارتمان فروش 115 2 17,250,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359341 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 17,600,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358155 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 20,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357953 اقدسیه آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357883 اقدسیه آپارتمان فروش 129 2 1396/10/20 ادامه
357525 اقدسیه آپارتمان فروش 305 4 56,425,000,000ریال 185,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357408 اقدسیه آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357407 اقدسیه آپارتمان فروش 146 3 12,410,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357373 اقدسیه آپارتمان فروش 155 3 18,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357266 اقدسیه آپارتمان فروش 241 3 20,485,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357248 اقدسیه آپارتمان فروش 167 3 13,360,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357246 اقدسیه آپارتمان فروش 170 3 8,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356996 اقدسیه آپارتمان فروش 230 4 1396/10/18 ادامه
357072 اقدسیه آپارتمان فروش 282 4 220,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356032 اقدسیه آپارتمان فروش 85 2 4,420,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
355838 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 12,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355835 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 23,400,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355832 اقدسیه آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355827 اقدسیه آپارتمان فروش 153 3 6,885,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355637 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 160,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355633 اقدسیه پيش فروش فروش 180 3 165,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355540 اقدسیه آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355521 اقدسیه آپارتمان فروش 285 4 45,600,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355160 اقدسیه آپارتمان فروش 120 3 15,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29