فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296259 اقدسیه آپارتمان فروش 108 2 6,156,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296147 اقدسیه آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296117 اقدسیه آپارتمان فروش 145 3 8,700,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296045 اقدسیه آپارتمان فروش 97 2 9,894,000,000ریال 102,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295558 اقدسیه آپارتمان فروش 104 2 1396/05/29 ادامه
295428 اقدسیه آپارتمان فروش 147 3 9,261,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295427 اقدسیه آپارتمان فروش 147 3 11,025,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295397 اقدسیه آپارتمان فروش 135 3 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295085 اقدسیه آپارتمان فروش 240 3 36,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295083 اقدسیه آپارتمان فروش 116 2 13,572,000,000ریال 117,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
295082 اقدسیه آپارتمان فروش 95 2 6,175,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
295081 اقدسیه آپارتمان فروش 280 4 56,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
295081 اقدسیه آپارتمان فروش 230 4 56,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294625 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 23,400,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294606 اقدسیه آپارتمان فروش 117 2 21,644,999,680ریال 185,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294602 اقدسیه آپارتمان فروش 136 3 7,400,000,000ریال 54,411,760ریال 1396/05/26 ادامه
294419 اقدسیه آپارتمان فروش 85 2 6,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294176 اقدسیه آپارتمان فروش 117 2 185,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
293913 اقدسیه آپارتمان فروش 170 3 13,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293905 اقدسیه آپارتمان فروش 97 2 9,894,000,000ریال 102,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293793 اقدسیه آپارتمان فروش 84 2 4,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293299 اقدسیه آپارتمان فروش 86 2 5,160,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292499 اقدسیه آپارتمان فروش 134 3 8,710,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292604 اقدسیه آپارتمان فروش 98 2 13,720,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292568 اقدسیه آپارتمان فروش 138 2 19,320,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292539 اقدسیه آپارتمان فروش 94 2 11,280,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292513 اقدسیه آپارتمان فروش 125 2 17,500,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292029 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 160,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
291948 اقدسیه آپارتمان فروش 202 3 1396/05/22 ادامه
291966 اقدسیه آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
اقدسیه آپارتمان فروش 205 3 28,700,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
291548 اقدسیه آپارتمان فروش 194 3 170,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291537 اقدسیه آپارتمان فروش 0 260,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291816 اقدسیه آپارتمان فروش 117 3 10,000,000,000ریال 85,470,090ریال 1396/05/21 ادامه
291430 اقدسیه آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29