فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
270126 اقدسیه آپارتمان فروش 560 5 123,200,000,000ریال 220,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
270029 اقدسیه آپارتمان فروش 0 29,260,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269997 اقدسیه پيش فروش فروش 170 3 18,700,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269902 اقدسیه آپارتمان فروش 144 3 18,720,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269887 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 12,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269862 اقدسیه آپارتمان فروش 128 2 16,640,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269851 اقدسیه آپارتمان فروش 170 3 13,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269735 اقدسیه آپارتمان فروش 103 2 10,815,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
268859 اقدسیه آپارتمان فروش 88 2 6,336,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268817 اقدسیه آپارتمان فروش 88 2 6,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268287 اقدسیه آپارتمان فروش 265 4 21,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268684 اقدسیه آپارتمان فروش 90 2 6,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268683 اقدسیه آپارتمان فروش 125 2 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268680 اقدسیه آپارتمان فروش 181 4 21,720,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267842 اقدسیه آپارتمان فروش 125 3,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267851 اقدسیه آپارتمان فروش 0 3,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267548 اقدسیه آپارتمان فروش 83 2 8,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267641 اقدسیه آپارتمان فروش 134 3 8,978,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267615 اقدسیه دوبلکس فروش 183 3 10,980,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267603 اقدسیه آپارتمان فروش 150 3 8,700,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267595 اقدسیه آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266200 اقدسیه آپارتمان فروش 99 2 7,920,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266140 اقدسیه آپارتمان فروش 89 2 7,120,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266415 اقدسیه آپارتمان فروش 250 3 47,500,000,000ریال 190,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266389 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 25,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266373 اقدسیه آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266133 اقدسیه آپارتمان فروش 151 3 12,986,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265711 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 10,000,000,000ریال 76,923,080ریال 1396/03/29 ادامه
265289 اقدسیه آپارتمان فروش 140 3 7,980,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265273 اقدسیه آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264991 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 20,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264924 اقدسیه آپارتمان فروش 124 3 8,680,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264492 اقدسیه آپارتمان فروش 366 4 43,920,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264428 اقدسیه آپارتمان فروش 231 8 13,500,000,000ریال 93,100,000ریال 1396/03/25 ادامه
264328 اقدسیه آپارتمان فروش 147 3 11,025,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29