فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
229903 اقدسیه آپارتمان فروش 146 3 8,700,000,000ریال 59,500,000ریال 1395/12/24 ادامه
229892 اقدسیه آپارتمان فروش 160 2 11,000,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229797 اقدسیه آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229761 اقدسیه آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229747 اقدسیه آپارتمان فروش 240 4 36,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229985 اقدسیه پيش فروش فروش 120 2 1395/12/24 ادامه
230358 اقدسیه آپارتمان فروش 173 3 211,200,000,000ریال 320,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230311 اقدسیه آپارتمان فروش 81 2 4,860,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230309 اقدسیه آپارتمان فروش 133 3 9,310,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
228978 اقدسیه آپارتمان فروش 220 3 170,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228407 اقدسیه آپارتمان فروش 120 3 15,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228366 اقدسیه آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228359 اقدسیه آپارتمان فروش 125 2 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228357 اقدسیه آپارتمان فروش 115 3 9,775,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228033 اقدسیه آپارتمان فروش 85 2 6,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227896 اقدسیه آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227894 اقدسیه آپارتمان فروش 85 2 6,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227403 اقدسیه آپارتمان فروش 140 3 7,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227310 اقدسیه آپارتمان فروش 144 3 18,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226942 اقدسیه آپارتمان فروش 230 3 27,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226801 اقدسیه آپارتمان فروش 138 3 8,004,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226549 اقدسیه آپارتمان فروش 90 2 50,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226532 اقدسیه آپارتمان فروش 89 2 1395/12/16 ادامه
226485 اقدسیه آپارتمان فروش 150 3 11,100,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226475 اقدسیه آپارتمان فروش 210 3 27,300,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
225902 اقدسیه آپارتمان فروش 230 4 120,000,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225463 اقدسیه آپارتمان فروش 122 2 12,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225590 اقدسیه آپارتمان فروش 90 2 6,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1395/12/11 ادامه
225043 اقدسیه آپارتمان فروش 125 2 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
224331 اقدسیه آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224269 اقدسیه آپارتمان فروش 123 3 7,134,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224263 اقدسیه آپارتمان فروش 154 3 7,700,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
223703 اقدسیه برج فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223974 اقدسیه آپارتمان فروش 122 2 12,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223898 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 20,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29