فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374397 اقدسیه آپارتمان فروش 185 3 15,725,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374219 اقدسیه آپارتمان فروش 185 3 15,725,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
373140 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 33,300,000,000ریال 185,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373139 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 28,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372163 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 50,000,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371865 اقدسیه آپارتمان فروش 85 2 8,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371540 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 15,300,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371032 اقدسیه آپارتمان فروش 155 3 10,500,000,000ریال 67,741,940ریال 1396/12/10 ادامه
370960 اقدسیه آپارتمان فروش 350 3 44,100,000,000ریال 126,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370960 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 44,100,000,000ریال 126,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370960 اقدسیه آپارتمان فروش 175 3 44,100,000,000ریال 126,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370933 اقدسیه آپارتمان فروش 170 3 15,300,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370899 اقدسیه آپارتمان فروش 108 2 9,180,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370622 اقدسیه آپارتمان فروش 135 2 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
369484 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 29,000,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/12/05 ادامه
369480 اقدسیه آپارتمان فروش 85 2 7,225,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/05 ادامه
368926 اقدسیه آپارتمان فروش 240 3 1396/12/02 ادامه
368902 اقدسیه آپارتمان فروش 125 2 18,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
368902 اقدسیه آپارتمان فروش 126 2 18,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
367535 اقدسیه آپارتمان فروش 194 3 36,860,000,000ریال 190,000,000ریال 1396/11/25 ادامه
366623 اقدسیه آپارتمان فروش 75 1 6,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366481 اقدسیه آپارتمان فروش 145 3 15,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366480 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 14,300,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
365401 اقدسیه آپارتمان فروش 117 3 10,000,000,000ریال 85,470,090ریال 1396/11/16 ادامه
365400 اقدسیه آپارتمان فروش 280 4 56,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/11/16 ادامه
365400 اقدسیه آپارتمان فروش 230 4 56,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/11/16 ادامه
364937 اقدسیه آپارتمان فروش 360 4 61,200,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/11/12 ادامه
364841 اقدسیه آپارتمان فروش 100 2 7,800,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/11/12 ادامه
364368 اقدسیه آپارتمان فروش 210 3 48,300,000,000ریال 230,000,000ریال 1396/11/11 ادامه
364300 اقدسیه آپارتمان فروش 152 3 25,840,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/11/11 ادامه
363995 اقدسیه آپارتمان فروش 139 2 17,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/11/10 ادامه
363994 اقدسیه آپارتمان فروش 140 3 15,000,000,000ریال 107,142,860ریال 1396/11/10 ادامه
363896 اقدسیه آپارتمان فروش 127 3 15,000,000,000ریال 118,110,240ریال 1396/11/09 ادامه
363895 اقدسیه آپارتمان فروش 120 3 8,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/11/09 ادامه
362114 اقدسیه آپارتمان فروش 68 2 6,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29