فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219658 اقدسیه آپارتمان فروش 131 2 12,445,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219564 اقدسیه آپارتمان فروش 120 2 8,160,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219547 اقدسیه آپارتمان فروش 130 3 9,100,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219215 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 11,700,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219213 اقدسیه آپارتمان فروش 140 3 10,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218481 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 20,150,000,000ریال 155,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218452 اقدسیه آپارتمان فروش 1200 30 96,000,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218275 اقدسیه آپارتمان فروش 130 3 9,100,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217997 اقدسیه آپارتمان فروش 187 3 85,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217910 اقدسیه آپارتمان فروش 360 4 61,200,000,000ریال 170,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217773 اقدسیه آپارتمان فروش 138 3 11,385,000,000ریال 82,500,000ریال 1395/11/25 ادامه
217666 اقدسیه آپارتمان فروش 117 3 9,100,000,000ریال 77,777,780ریال 1395/11/25 ادامه
217235 اقدسیه آپارتمان فروش 95 2 1395/11/25 ادامه
217179 اقدسیه آپارتمان فروش 117 3 9,100,000,000ریال 77,700,000ریال 1395/11/24 ادامه
217178 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 10,000,000,000ریال 76,900,000ریال 1395/11/24 ادامه
217126 اقدسیه آپارتمان فروش 185 3 25,345,000,000ریال 137,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217125 اقدسیه آپارتمان فروش 241 3 20,485,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216889 اقدسیه آپارتمان فروش 125 3 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216499 اقدسیه آپارتمان فروش 241 3 20,485,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216489 اقدسیه آپارتمان فروش 185 3 25,345,000,000ریال 137,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216397 اقدسیه آپارتمان فروش 107 2 6,206,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216201 اقدسیه آپارتمان فروش 250 3 55,000,000,000ریال 220,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
214939 اقدسیه آپارتمان فروش 202 3 1395/11/20 ادامه
214740 اقدسیه آپارتمان فروش 114 6 24,000,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214711 اقدسیه آپارتمان فروش 243 3 60,750,000,000ریال 250,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213777 اقدسیه آپارتمان فروش 120 2 8,160,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
212754 اقدسیه آپارتمان فروش 202 3 1395/11/17 ادامه
213294 اقدسیه آپارتمان فروش 185 3 12,025,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
212292 اقدسیه آپارتمان فروش 147 2 9,996,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
212291 اقدسیه آپارتمان فروش 89 2 10,680,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
212290 اقدسیه آپارتمان فروش 145 3 11,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
212171 اقدسیه آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211549 اقدسیه آپارتمان فروش 292 4 40,880,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211544 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 25,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211543 اقدسیه آپارتمان فروش 305 4 56,425,000,000ریال 185,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29