فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
فروش آپارتمان در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205819 اقدسیه آپارتمان فروش 362 4 61,540,000,000ریال 170,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205583 اقدسیه آپارتمان فروش 270 4 200,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205471 اقدسیه آپارتمان فروش 152 3 10,184,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205446 اقدسیه آپارتمان فروش 115 2 6,325,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205385 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205289 اقدسیه آپارتمان فروش 60 1 3,700,000,000ریال 61,600,000ریال 1395/10/30 ادامه
205228 اقدسیه آپارتمان فروش 74 1 3,922,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205119 اقدسیه آپارتمان فروش 85 2 125,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205119 اقدسیه آپارتمان فروش 105 2 125,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205115 اقدسیه آپارتمان فروش 152 3 140,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205109 اقدسیه آپارتمان فروش 144 3 125,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
204966 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 13,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204914 اقدسیه آپارتمان فروش 75 1 6,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204902 اقدسیه آپارتمان فروش 125 2 9,000,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204511 اقدسیه آپارتمان فروش 140 3 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204480 اقدسیه آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203709 اقدسیه آپارتمان فروش 36 1 2,880,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203823 اقدسیه آپارتمان فروش 98 2 30,000,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203791 اقدسیه آپارتمان فروش 75 1 6,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203124 اقدسیه آپارتمان فروش 64 1 3,500,000,000ریال 47,900,000ریال 1395/10/26 ادامه
202322 اقدسیه پيش فروش فروش 80 2 60,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202641 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 20,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202618 اقدسیه آپارتمان فروش 125 3 6,800,000,000ریال 54,400,000ریال 1395/10/25 ادامه
202589 اقدسیه آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202242 اقدسیه آپارتمان فروش 36 1 2,880,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
201804 اقدسیه آپارتمان فروش 68 2 6,120,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201639 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 28,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201069 اقدسیه آپارتمان فروش 0 5,000,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201270 اقدسیه آپارتمان فروش 200 4 26,000,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201260 اقدسیه آپارتمان فروش 120 2 12,600,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201251 اقدسیه آپارتمان فروش 147 3 9,261,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201241 اقدسیه آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200819 اقدسیه آپارتمان فروش 137 3 9,590,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200689 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 13,000,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200064 اقدسیه آپارتمان فروش 115 3 8,740,000,000ریال 76,000,000ریال 1395/10/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29