فروش آپارتمان  خرید و فروش آپارتمان  فروش خانه و  مسکن  فروش آپارتمان در تهران

 
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
مضوعات اصلی
                                
 
پیوندها
 
 

فروش آپارتمان در اقدسیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384800 اقدسیه آپارتمان فروش 167 3 1397/02/27 ادامه
384421 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 35,100,000,000ریال 195,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383749 اقدسیه آپارتمان فروش 108 2 10,260,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
382728 اقدسیه آپارتمان فروش 147 3 10,290,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
381836 اقدسیه آپارتمان فروش 112 3 8,900,000,000ریال 79,464,290ریال 1397/02/16 ادامه
381515 اقدسیه آپارتمان فروش 120 2 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
380587 اقدسیه آپارتمان فروش 85 2 7,650,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
379729 اقدسیه آپارتمان فروش 240 3 88,320,000,000ریال 368,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379726 اقدسیه آپارتمان فروش 290 4 40,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379506 اقدسیه آپارتمان فروش 151 3 14,000,000,000ریال 92,715,230ریال 1397/02/04 ادامه
379505 اقدسیه آپارتمان فروش 130 2 12,000,000,000ریال 92,307,690ریال 1397/02/04 ادامه
378778 اقدسیه آپارتمان فروش 140 2 61,200,000,000ریال 170,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
377732 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 24,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/01/29 ادامه
377673 اقدسیه آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/01/29 ادامه
377052 اقدسیه آپارتمان فروش 129 2 1397/01/27 ادامه
376388 اقدسیه آپارتمان فروش 104 2 1397/01/22 ادامه
376634 اقدسیه آپارتمان فروش 139 2 14,000,000,000ریال 100,719,420ریال 1397/01/22 ادامه
376038 اقدسیه آپارتمان فروش 240 3 88,320,000,000ریال 368,000,000ریال 1397/01/21 ادامه
375738 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/01/20 ادامه
375735 اقدسیه آپارتمان فروش 148 3 29,600,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/01/20 ادامه
375735 اقدسیه آپارتمان فروش 172 3 29,600,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/01/20 ادامه
375724 اقدسیه آپارتمان فروش 139 2 16,680,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/01/19 ادامه
375330 اقدسیه آپارتمان فروش 141 2 20,445,000,000ریال 145,000,000ریال 1397/01/16 ادامه
375326 اقدسیه آپارتمان فروش 146 3 11,680,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/01/16 ادامه
375295 اقدسیه آپارتمان فروش 170 3 30,600,000,000ریال 180,000,000ریال 1397/01/16 ادامه
374973 اقدسیه آپارتمان فروش 141 2 22,560,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
374397 اقدسیه آپارتمان فروش 185 3 15,725,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374219 اقدسیه آپارتمان فروش 185 3 15,725,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
373140 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 33,300,000,000ریال 185,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373139 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 28,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372163 اقدسیه آپارتمان فروش 200 3 50,000,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371865 اقدسیه آپارتمان فروش 85 2 8,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371540 اقدسیه آپارتمان فروش 180 3 15,300,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371032 اقدسیه آپارتمان فروش 155 3 10,500,000,000ریال 67,741,940ریال 1396/12/10 ادامه
370960 اقدسیه آپارتمان فروش 350 3 44,100,000,000ریال 126,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29