فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:50,871

کاربران حاضر:210

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیروزی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
259696 پیروزی آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259673 پیروزی آپارتمان فروش 100 2 5,200,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259671 پیروزی آپارتمان فروش 100 2 5,200,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259537 پیروزی آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
162683 پیروزی آپارتمان فروش 73 1 1395/07/10 ادامه
139704 پیروزی آپارتمان فروش 46 1 1,300,000,000ریال 28,000,000ریال 1395/05/20 ادامه
پیروزی آپارتمان فروش 30 950,000,000ریال 27,000,000ریال 1395/02/04 ادامه
70374 پیروزی آپارتمان فروش 35 1 1,100,000,000ریال 31,400,000ریال 1394/12/09 ادامه
66781 پیروزی آپارتمان فروش 46 1 1,650,000,000ریال 35,800,000ریال 1394/12/03 ادامه
66778 پیروزی آپارتمان فروش 51 1 1,581,000,000ریال 31,000,000ریال 1394/12/03 ادامه
66774 پیروزی آپارتمان فروش 67 2 2,144,000,000ریال 32,000,000ریال 1394/12/03 ادامه
56111 پیروزی آپارتمان فروش 410 5 40,000,000,000ریال 144,900,000ریال 1394/11/12 ادامه
56071 پیروزی آپارتمان فروش 120 2 3,720,000,000ریال 31,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
56050 پیروزی آپارتمان فروش 88 2 3,520,000,000ریال 40,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
56048 پیروزی آپارتمان فروش 145 3 4,350,000,000ریال 30,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
56041 پیروزی آپارتمان فروش 103 2 4,120,000,000ریال 40,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55958 پیروزی آپارتمان فروش 123 3 5,043,000,000ریال 41,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55936 پیروزی آپارتمان فروش 120 3 5,040,000,000ریال 42,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55908 پیروزی آپارتمان فروش 105 2 4,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55907 پیروزی آپارتمان فروش 122 2 4,392,000,000ریال 36,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55822 پیروزی آپارتمان فروش 61 2 2,013,000,000ریال 33,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55807 پیروزی آپارتمان فروش 104 2 3,120,000,000ریال 30,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55797 پیروزی آپارتمان فروش 120 2 3,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55760 پیروزی آپارتمان فروش 40 1 1,280,000,000ریال 32,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55756 پیروزی آپارتمان فروش 75 2 2,925,000,000ریال 39,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55754 پیروزی آپارتمان فروش 68 2 2,788,000,000ریال 41,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55750 پیروزی آپارتمان فروش 43 1 1,376,000,000ریال 32,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55746 پیروزی آپارتمان فروش 58 1 1,800,000,000ریال 31,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55737 پیروزی آپارتمان فروش 88 2 3,520,000,000ریال 40,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55728 پیروزی آپارتمان فروش 55 1 2,090,000,000ریال 38,000,000ریال 1394/11/12 ادامه
55287 پیروزی آپارتمان فروش 83 2 2,740,000,000ریال 33,000,000ریال 1394/11/11 ادامه
55188 پیروزی آپارتمان فروش 93 2 3,720,000,000ریال 40,000,000ریال 1394/11/11 ادامه
55148 پیروزی آپارتمان فروش 106 2 3,074,000,000ریال 29,000,000ریال 1394/11/11 ادامه
55075 پیروزی آپارتمان فروش 43 1 1,180,000,000ریال 27,500,000ریال 1394/11/11 ادامه
55072 پیروزی آپارتمان فروش 63 1 1,800,000,000ریال 28,500,000ریال 1394/11/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29