فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:73,933

کاربران حاضر:182

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374078 گیشا آپارتمان فروش 205 4 30,000,000,000ریال 146,341,460ریال 1396/12/24 ادامه
374032 گیشا آپارتمان فروش 92 2 11,960,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373708 گیشا آپارتمان فروش 92 2 10,120,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373700 گیشا آپارتمان فروش 140 3 11,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373576 گیشا آپارتمان فروش 80 2 7,600,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373084 گیشا آپارتمان فروش 132 2 10,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372956 گیشا آپارتمان فروش 155 3 6,975,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372754 گیشا آپارتمان فروش 93 2 7,800,000,000ریال 83,870,970ریال 1396/12/19 ادامه
372330 گیشا آپارتمان فروش 167 3 10,000,000,000ریال 59,880,240ریال 1396/12/16 ادامه
371826 گیشا آپارتمان فروش 84 2 10,080,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371388 گیشا آپارتمان فروش 120 2 9,840,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371220 گیشا آپارتمان فروش 155 3 17,825,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
370809 گیشا آپارتمان فروش 87 2 6,090,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370644 گیشا آپارتمان فروش 154 3 17,700,000,000ریال 114,935,060ریال 1396/12/09 ادامه
370516 گیشا آپارتمان فروش 87 2 5,200,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370029 گیشا آپارتمان فروش 77 2 1396/12/07 ادامه
369934 گیشا آپارتمان فروش 105 2 9,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369903 گیشا آپارتمان فروش 93 2 12,090,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369902 گیشا آپارتمان فروش 60 1 7,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369902 گیشا آپارتمان فروش 60 1 7,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369148 گیشا آپارتمان فروش 98 2 6,500,000,000ریال 66,326,530ریال 1396/12/02 ادامه
369144 گیشا آپارتمان فروش 60 1 7,800,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
368950 گیشا آپارتمان فروش 177 3 1396/12/02 ادامه
368837 گیشا آپارتمان فروش 95 2 10,450,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
368738 گیشا آپارتمان فروش 75 2 5,400,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
368511 گیشا آپارتمان فروش 166 3 12,500,000,000ریال 75,301,200ریال 1396/11/29 ادامه
368188 گیشا آپارتمان فروش 60 1 7,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/11/28 ادامه
367733 گیشا آپارتمان فروش 97 2 9,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/25 ادامه
367450 گیشا آپارتمان فروش 83 2 12,500,000,000ریال 150,602,410ریال 1396/11/25 ادامه
367186 گیشا آپارتمان فروش 140 3 11,500,000,000ریال 82,142,860ریال 1396/11/24 ادامه
367156 گیشا آپارتمان فروش 94 2 12,032,000,000ریال 128,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
367156 گیشا آپارتمان فروش 83 2 12,032,000,000ریال 128,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
367155 گیشا آپارتمان فروش 82 2 5,800,000,000ریال 70,731,710ریال 1396/11/23 ادامه
367075 گیشا آپارتمان فروش 52 1 5,150,000,000ریال 99,038,460ریال 1396/11/23 ادامه
366816 گیشا آپارتمان فروش 160 3 14,400,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29