فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:71,459

کاربران حاضر:213

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
337805 گیشا آپارتمان فروش 103 2 4,326,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337022 گیشا آپارتمان فروش 76 2 3,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336679 گیشا آپارتمان فروش 186 3 16,800,000,000ریال 90,322,580ریال 1396/08/23 ادامه
335668 گیشا آپارتمان فروش 110 2 13,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335625 گیشا آپارتمان فروش 163 3 17,930,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335619 گیشا آپارتمان فروش 178 4 13,350,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
336215 گیشا آپارتمان فروش 133 2 14,630,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
336102 گیشا آپارتمان فروش 70 2 4,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
336029 گیشا آپارتمان فروش 85 2 5,800,000,000ریال 68,235,290ریال 1396/08/22 ادامه
336016 گیشا آپارتمان فروش 92 2 9,660,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
335945 گیشا پيش فروش فروش 105 2 8,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
335574 گیشا آپارتمان فروش 168 3 13,272,000,000ریال 79,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335457 گیشا آپارتمان فروش 82 2 5,400,000,000ریال 65,853,660ریال 1396/08/21 ادامه
335279 گیشا آپارتمان فروش 167 3 10,020,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335247 گیشا آپارتمان فروش 165 3 9,075,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335233 گیشا آپارتمان فروش 162 3 13,000,000,000ریال 80,200,000ریال 1396/08/21 ادامه
335088 گیشا آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334537 گیشا آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334830 گیشا آپارتمان فروش 205 4 25,000,000,000ریال 121,951,220ریال 1396/08/20 ادامه
334299 گیشا آپارتمان فروش 173 3 20,760,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334288 گیشا آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334163 گیشا آپارتمان فروش 168 3 13,104,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
333129 گیشا آپارتمان فروش 164 3 13,120,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/08/16 ادامه
333352 گیشا آپارتمان فروش 0 45,000,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
333266 گیشا آپارتمان فروش 147 3 7,800,000,000ریال 53,061,220ریال 1396/08/15 ادامه
333265 گیشا آپارتمان فروش 93 2 6,700,000,000ریال 72,043,010ریال 1396/08/15 ادامه
332747 گیشا آپارتمان فروش 145 3 10,500,000,000ریال 72,413,790ریال 1396/08/15 ادامه
332560 گیشا آپارتمان فروش 153 3 9,486,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332464 گیشا آپارتمان فروش 90 2 4,400,000,000ریال 48,888,890ریال 1396/08/14 ادامه
332666 گیشا آپارتمان فروش 0 40,000,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331962 گیشا آپارتمان فروش 168 3 14,280,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
331838 گیشا آپارتمان فروش 95 2 4,350,000,000ریال 45,789,470ریال 1396/08/14 ادامه
331076 گیشا آپارتمان فروش 138 3 15,180,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
331074 گیشا آپارتمان فروش 126 3 9,828,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330958 گیشا آپارتمان فروش 168 3 9,744,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29