فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:75,677

کاربران حاضر:268

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384762 گیشا آپارتمان فروش 98 2 8,500,000,000ریال 86,734,690ریال 1397/02/27 ادامه
384044 گیشا آپارتمان فروش 177 3 21,240,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384030 گیشا آپارتمان فروش 93 2 10,695,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383454 گیشا آپارتمان فروش 173 3 1397/02/23 ادامه
383424 گیشا آپارتمان فروش 168 3 21,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
382918 گیشا آپارتمان فروش 73 2 8,176,000,000ریال 112,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382672 گیشا آپارتمان فروش 90 2 8,100,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382576 گیشا آپارتمان فروش 71 2 6,000,000,000ریال 84,507,040ریال 1397/02/18 ادامه
382301 گیشا آپارتمان فروش 140 3 13,000,000,000ریال 92,857,140ریال 1397/02/17 ادامه
382300 گیشا آپارتمان فروش 97 2 11,640,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382033 گیشا آپارتمان فروش 85 2 11,050,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
382033 گیشا آپارتمان فروش 95 11,050,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
381656 گیشا آپارتمان فروش 93 2 6,750,000,000ریال 72,580,650ریال 1397/02/16 ادامه
380937 گیشا آپارتمان فروش 107 2 14,659,000,000ریال 137,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380935 گیشا آپارتمان فروش 103 2 8,500,000,000ریال 82,524,270ریال 1397/02/11 ادامه
380243 گیشا آپارتمان فروش 77 2 8,470,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
379577 گیشا آپارتمان فروش 127 2 12,400,000,000ریال 97,637,800ریال 1397/02/04 ادامه
379113 گیشا آپارتمان فروش 173 3 24,220,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379104 گیشا آپارتمان فروش 168 3 20,160,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
378752 گیشا آپارتمان فروش 145 3 13,500,000,000ریال 93,103,450ریال 1397/02/02 ادامه
378751 گیشا آپارتمان فروش 100 2 13,000,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378751 گیشا آپارتمان فروش 90 2 13,000,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378745 گیشا آپارتمان فروش 180 3 16,800,000,000ریال 93,333,330ریال 1397/02/02 ادامه
378743 گیشا آپارتمان فروش 185 3 20,350,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378743 گیشا آپارتمان فروش 177 3 20,350,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378733 گیشا آپارتمان فروش 117 3 9,360,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378732 گیشا آپارتمان فروش 140 3 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378432 گیشا آپارتمان فروش 91 2 9,100,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378390 گیشا آپارتمان فروش 137 2 8,220,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/01 ادامه
378019 گیشا آپارتمان فروش 163 3 13,000,000,000ریال 79,754,600ریال 1397/01/30 ادامه
378018 گیشا آپارتمان فروش 95 2 11,200,000,000ریال 117,894,740ریال 1397/01/29 ادامه
377901 گیشا آپارتمان فروش 71 2 5,350,000,000ریال 75,352,110ریال 1397/01/29 ادامه
377288 گیشا آپارتمان فروش 160 3 18,400,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
376705 گیشا آپارتمان فروش 136 3 1397/01/23 ادامه
375449 گیشا آپارتمان فروش 112 4 11,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/01/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29