فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:72,685

کاربران حاضر:222

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360934 گیشا آپارتمان فروش 110 3 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
361141 گیشا آپارتمان فروش 126 2 13,230,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361139 گیشا آپارتمان فروش 150 3 15,750,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360598 گیشا آپارتمان فروش 168 3 15,120,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360508 گیشا آپارتمان فروش 97 2 11,155,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360295 گیشا آپارتمان فروش 136 3 6,850,000,000ریال 50,367,650ریال 1396/10/26 ادامه
359149 گیشا آپارتمان فروش 90 2 9,450,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359089 گیشا آپارتمان فروش 160 3 12,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359385 گیشا آپارتمان فروش 138 3 15,180,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358770 گیشا آپارتمان فروش 55 1 6,325,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358735 گیشا آپارتمان فروش 93 2 7,719,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358512 گیشا آپارتمان فروش 118 3 9,300,000,000ریال 78,800,000ریال 1396/10/21 ادامه
358131 گیشا آپارتمان فروش 147 3 12,495,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358261 گیشا آپارتمان فروش 85 2 9,775,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357981 گیشا آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357535 گیشا آپارتمان فروش 205 4 27,000,000,000ریال 131,707,320ریال 1396/10/19 ادامه
356836 گیشا آپارتمان فروش 160 3 8,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356832 گیشا آپارتمان فروش 126 3 14,490,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
355932 گیشا آپارتمان فروش 75 2 6,750,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355931 گیشا آپارتمان فروش 50 1 5,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355159 گیشا آپارتمان فروش 189 3 16,800,000,000ریال 88,888,890ریال 1396/10/12 ادامه
354766 گیشا آپارتمان فروش 136 3 14,960,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
353768 گیشا آپارتمان فروش 78 2 7,000,000,000ریال 89,743,590ریال 1396/10/07 ادامه
353720 گیشا آپارتمان فروش 140 3 10,220,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353602 گیشا آپارتمان فروش 58 1 6,090,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353354 گیشا آپارتمان فروش 95 2 7,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/06 ادامه
353285 گیشا آپارتمان فروش 528 1 55,440,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/06 ادامه
353133 گیشا آپارتمان فروش 153 3 9,486,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
353086 گیشا آپارتمان فروش 108 2 5,070,000,000ریال 46,944,440ریال 1396/10/05 ادامه
353085 گیشا آپارتمان فروش 155 3 6,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
353003 گیشا آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
351840 گیشا آپارتمان فروش 80 2 7,200,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
351829 گیشا آپارتمان فروش 127 3 9,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
351749 گیشا آپارتمان فروش 133 2 14,630,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
351730 گیشا آپارتمان فروش 90 2 4,900,000,000ریال 54,444,440ریال 1396/10/03 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29