فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:66,625

کاربران حاضر:175

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
266956 گیشا آپارتمان فروش 72 1 14,400,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266931 گیشا آپارتمان فروش 98 2 6,860,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266929 گیشا آپارتمان فروش 95 2 5,300,000,000ریال 55,789,470ریال 1396/03/30 ادامه
266796 گیشا آپارتمان فروش 148 3 11,544,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266405 گیشا آپارتمان فروش 166 3 17,430,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266328 گیشا آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266253 گیشا آپارتمان فروش 88 2 7,656,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265823 گیشا آپارتمان فروش 176 3 8,700,000,000ریال 49,431,820ریال 1396/03/28 ادامه
265803 گیشا آپارتمان فروش 95 2 8,075,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265788 گیشا آپارتمان فروش 92 2 7,636,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265267 گیشا آپارتمان فروش 131 3 9,825,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265207 گیشا آپارتمان فروش 174 3 13,000,000,000ریال 74,712,640ریال 1396/03/27 ادامه
265028 گیشا آپارتمان فروش 150 3 73,625,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264892 گیشا آپارتمان فروش 160 3 12,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264804 گیشا آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264799 گیشا آپارتمان فروش 160 3 12,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264078 گیشا آپارتمان فروش 147 3 9,000,000,000ریال 61,224,490ریال 1396/03/25 ادامه
264498 گیشا آپارتمان فروش 140 3 14,700,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264498 گیشا آپارتمان فروش 105 2 14,700,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264393 گیشا آپارتمان فروش 84 2 10,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264391 گیشا آپارتمان فروش 167 3 10,020,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264269 گیشا آپارتمان فروش 86 1 3,612,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264266 گیشا آپارتمان فروش 82 2 5,986,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264126 گیشا آپارتمان فروش 82 2 5,986,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264071 گیشا آپارتمان فروش 93 2 6,882,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264050 گیشا آپارتمان فروش 77 2 3,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264047 گیشا آپارتمان فروش 147 3 8,232,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264040 گیشا آپارتمان فروش 80 2 6,200,000,000ریال 77,500,000ریال 1396/03/24 ادامه
263574 گیشا آپارتمان فروش 80 1 6,560,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263574 گیشا آپارتمان فروش 78 1 6,560,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263570 گیشا آپارتمان فروش 67 1 3,200,000,000ریال 47,761,190ریال 1396/03/23 ادامه
263567 گیشا آپارتمان فروش 99 2 4,950,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
261978 گیشا آپارتمان فروش 78 2 3,900,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263375 گیشا آپارتمان فروش 78 2 3,900,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263047 گیشا آپارتمان فروش 189 3 15,498,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29