فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:58,184

کاربران حاضر:297

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205760 گیشا آپارتمان فروش 92 2 7,912,000,000ریال 86,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205753 گیشا پيش فروش فروش 130 3 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
204980 گیشا آپارتمان فروش 111 3 7,770,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204934 گیشا آپارتمان فروش 84 2 7,140,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
203754 گیشا آپارتمان فروش 84 2 7,140,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203724 گیشا آپارتمان فروش 91 2 7,644,000,000ریال 84,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203227 گیشا آپارتمان فروش 180 3 11,520,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203110 گیشا آپارتمان فروش 111 3 7,770,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203089 گیشا پيش فروش فروش 110 3 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203065 گیشا پيش فروش فروش 155 3 13,950,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202598 گیشا آپارتمان فروش 150 3 11,700,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202548 گیشا آپارتمان فروش 100 2 8,100,000,000ریال 81,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
201674 گیشا آپارتمان فروش 105 2 7,350,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201163 گیشا آپارتمان فروش 127 3 9,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200784 گیشا آپارتمان فروش 101 2 7,070,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200767 گیشا آپارتمان فروش 112 8,640,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200767 گیشا آپارتمان فروش 108 2 8,640,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200766 گیشا آپارتمان فروش 167 3 16,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200763 گیشا آپارتمان فروش 160 3 13,280,000,000ریال 83,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200700 گیشا پيش فروش فروش 167 3 16,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200345 گیشا آپارتمان فروش 98 2 7,742,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200338 گیشا آپارتمان فروش 125 8,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200298 گیشا آپارتمان فروش 82 2 6,970,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200298 گیشا آپارتمان فروش 95 6,970,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200294 گیشا آپارتمان فروش 186 3 15,438,000,000ریال 83,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200278 گیشا آپارتمان فروش 130 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
199841 گیشا آپارتمان فروش 167 3 10,688,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199685 گیشا آپارتمان فروش 77 2 3,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199489 گیشا آپارتمان فروش 143 3 1395/10/15 ادامه
199335 گیشا آپارتمان فروش 95 2 6,650,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199322 گیشا آپارتمان فروش 208 3 19,760,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199447 گیشا آپارتمان فروش 92 2 4,876,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199447 گیشا آپارتمان فروش 88 2 4,876,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198910 گیشا آپارتمان فروش 104 2 8,216,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198907 گیشا آپارتمان فروش 100 2 4,900,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29