فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:63,838

کاربران حاضر:336

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240840 گیشا آپارتمان فروش 84 3 5,712,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240838 گیشا آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240740 گیشا آپارتمان فروش 95 2 7,410,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240389 گیشا آپارتمان فروش 103 2 4,120,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240012 گیشا آپارتمان فروش 186 3 15,438,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239306 گیشا آپارتمان فروش 162 3 16,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238930 گیشا آپارتمان فروش 103 2 1396/01/30 ادامه
238816 گیشا آپارتمان فروش 60 1 4,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238816 گیشا آپارتمان فروش 60 1 4,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238400 گیشا آپارتمان فروش 168 3 13,104,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238307 گیشا آپارتمان فروش 88 2 4,100,000,000ریال 46,590,910ریال 1396/01/28 ادامه
238306 گیشا آپارتمان فروش 80 2 5,000,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/01/28 ادامه
238299 گیشا آپارتمان فروش 147 3 7,497,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237619 گیشا آپارتمان فروش 145 3 10,000,000,000ریال 68,900,000ریال 1396/01/28 ادامه
237334 گیشا آپارتمان فروش 75 2 5,175,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237334 گیشا آپارتمان فروش 75 2 5,175,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237330 گیشا آپارتمان فروش 94 2 6,016,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236972 گیشا آپارتمان فروش 143 3 1396/01/26 ادامه
236685 گیشا آپارتمان فروش 75 2 5,175,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236463 گیشا آپارتمان فروش 66 1 3,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236461 گیشا آپارتمان فروش 162 3 13,000,000,000ریال 80,246,910ریال 1396/01/24 ادامه
236361 گیشا آپارتمان فروش 162 3 13,000,000,000ریال 80,200,000ریال 1396/01/23 ادامه
235905 گیشا آپارتمان فروش 76 1 7,420,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235905 گیشا آپارتمان فروش 106 2 7,420,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235309 گیشا آپارتمان فروش 77 2 3,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234780 گیشا آپارتمان فروش 127 3 9,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
233781 گیشا آپارتمان فروش 160 3 7,200,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233344 گیشا آپارتمان فروش 92 2 7,636,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233295 گیشا آپارتمان فروش 130 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
230622 گیشا آپارتمان فروش 86 2 5,590,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230420 گیشا آپارتمان فروش 68 1 1395/12/25 ادامه
229853 گیشا آپارتمان فروش 93 2 4,929,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229844 گیشا آپارتمان فروش 167 3 15,030,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229809 گیشا آپارتمان فروش 137 3 6,200,000,000ریال 45,255,470ریال 1395/12/24 ادامه
229767 گیشا آپارتمان فروش 95 2 5,300,000,000ریال 55,789,470ریال 1395/12/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29