فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:59,605

کاربران حاضر:418

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220099 گیشا آپارتمان فروش 177 3 19,470,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
219960 گیشا آپارتمان فروش 150 3 11,700,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
218838 گیشا آپارتمان فروش 78 2 4,600,000,000ریال 58,974,360ریال 1395/11/27 ادامه
218059 گیشا آپارتمان فروش 159 3 80,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217790 گیشا آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217617 گیشا آپارتمان فروش 136 3 6,200,000,000ریال 45,588,240ریال 1395/11/25 ادامه
217613 گیشا آپارتمان فروش 169 3 9,000,000,000ریال 53,254,440ریال 1395/11/25 ادامه
217246 گیشا آپارتمان فروش 142 3 70,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216837 گیشا آپارتمان فروش 107 2 4,494,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216797 گیشا آپارتمان فروش 76 2 7,208,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216797 گیشا آپارتمان فروش 106 2 7,208,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216507 گیشا آپارتمان فروش 127 3 8,255,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216282 گیشا آپارتمان فروش 142 3 70,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215485 گیشا آپارتمان فروش 110 3 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215321 گیشا آپارتمان فروش 76 2 3,686,000,000ریال 48,500,000ریال 1395/11/20 ادامه
215227 گیشا آپارتمان فروش 78 2 5,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215224 گیشا آپارتمان فروش 91 2 4,800,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214766 گیشا آپارتمان فروش 205 4 23,000,000,000ریال 112,100,000ریال 1395/11/19 ادامه
214638 گیشا آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214623 گیشا آپارتمان فروش 105 2 6,615,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214581 گیشا آپارتمان فروش 80 2 6,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214581 گیشا آپارتمان فروش 78 1 6,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214486 گیشا آپارتمان فروش 79 2 4,500,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214341 گیشا آپارتمان فروش 86 2 5,590,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214322 گیشا آپارتمان فروش 106 2 5,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214023 گیشا آپارتمان فروش 113 2 11,000,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213822 گیشا آپارتمان فروش 90 2 7,380,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213819 گیشا آپارتمان فروش 112 3 6,272,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213798 گیشا آپارتمان فروش 103 3 6,800,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
212767 گیشا آپارتمان فروش 177 3 85,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213201 گیشا آپارتمان فروش 91 2 4,800,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213168 گیشا آپارتمان فروش 78 2 5,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213168 گیشا آپارتمان فروش 95 2 5,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213166 گیشا آپارتمان فروش 103 3 6,798,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213024 گیشا آپارتمان فروش 75 1 4,950,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29