فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:62,087

کاربران حاضر:978

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230622 گیشا آپارتمان فروش 86 2 5,590,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230420 گیشا آپارتمان فروش 68 1 1395/12/25 ادامه
229853 گیشا آپارتمان فروش 93 2 4,929,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229844 گیشا آپارتمان فروش 167 3 15,030,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229809 گیشا آپارتمان فروش 137 3 6,200,000,000ریال 45,255,470ریال 1395/12/24 ادامه
229767 گیشا آپارتمان فروش 95 2 5,300,000,000ریال 55,789,470ریال 1395/12/24 ادامه
229763 گیشا آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230229 گیشا آپارتمان فروش 189 3 15,498,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230217 گیشا آپارتمان فروش 98 2 6,860,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229293 گیشا آپارتمان فروش 109 2 8,175,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229291 گیشا آپارتمان فروش 140 3 8,700,000,000ریال 62,142,860ریال 1395/12/23 ادامه
229230 گیشا آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229223 گیشا آپارتمان فروش 95 2 5,300,000,000ریال 55,700,000ریال 1395/12/22 ادامه
228861 گیشا آپارتمان فروش 0 1395/12/22 ادامه
228828 گیشا آپارتمان فروش 167 3 15,030,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228692 گیشا آپارتمان فروش 80 2 5,000,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228687 گیشا آپارتمان فروش 93 2 4,929,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228478 گیشا آپارتمان فروش 84 2 5,460,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
227994 گیشا آپارتمان فروش 75 2 5,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227991 گیشا آپارتمان فروش 98 2 5,390,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227965 گیشا آپارتمان فروش 82 2 6,970,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227946 گیشا آپارتمان فروش 0 23,210,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227725 گیشا آپارتمان فروش 88 2 4,200,000,000ریال 47,727,270ریال 1395/12/18 ادامه
227546 گیشا آپارتمان فروش 145 3 13,775,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227515 گیشا آپارتمان فروش 67 1 3,800,000,000ریال 56,716,420ریال 1395/12/17 ادامه
227385 گیشا آپارتمان فروش 75 2 15,000,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227033 گیشا آپارتمان فروش 97 2 6,499,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226998 گیشا آپارتمان فروش 150 3 13,000,000,000ریال 86,666,670ریال 1395/12/17 ادامه
226517 گیشا آپارتمان فروش 163 3 10,269,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226088 گیشا آپارتمان فروش 95 2 7,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
226087 گیشا آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225910 گیشا آپارتمان فروش 77 2 3,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225513 گیشا آپارتمان فروش 68 2 4,500,000,000ریال 66,176,470ریال 1395/12/14 ادامه
225505 گیشا آپارتمان فروش 173 3 20,760,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225428 گیشا آپارتمان فروش 160 3 8,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29