فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:69,848

کاربران حاضر:206

 
 

خرید و فروش آپارتمان در گیشا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
314379 گیشا آپارتمان فروش 166 3 10,000,000,000ریال 60,240,960ریال 1396/07/02 ادامه
314281 گیشا آپارتمان فروش 80 1 6,560,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314230 گیشا آپارتمان فروش 78 1 6,396,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314070 گیشا آپارتمان فروش 80 1 6,560,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314070 گیشا آپارتمان فروش 78 1 6,560,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314067 گیشا آپارتمان فروش 185 3 16,500,000,000ریال 89,189,190ریال 1396/07/02 ادامه
313525 گیشا آپارتمان فروش 140 3 9,520,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313510 گیشا آپارتمان فروش 100 3 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313464 گیشا آپارتمان فروش 95 2 7,500,000,000ریال 78,900,000ریال 1396/07/01 ادامه
313399 گیشا آپارتمان فروش 0 21,600,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313366 گیشا آپارتمان فروش 77 2 3,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313365 گیشا آپارتمان فروش 71 2 4,000,000,000ریال 56,338,030ریال 1396/07/01 ادامه
313281 گیشا آپارتمان فروش 98 2 5,390,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313259 گیشا آپارتمان فروش 93 2 6,882,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
312990 گیشا آپارتمان فروش 160 3 12,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312441 گیشا آپارتمان فروش 204 3 13,900,000,000ریال 68,137,250ریال 1396/06/30 ادامه
312240 گیشا آپارتمان فروش 101 2 8,080,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311735 گیشا آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311341 گیشا آپارتمان فروش 90 2 6,500,000,000ریال 72,222,220ریال 1396/06/29 ادامه
311130 گیشا آپارتمان فروش 107 2 6,741,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310910 گیشا آپارتمان فروش 110 3 78,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310646 گیشا آپارتمان فروش 108 2 4,752,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310645 گیشا آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310644 گیشا آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310639 گیشا آپارتمان فروش 155 3 15,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310260 گیشا آپارتمان فروش 85 2 7,395,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/06/26 ادامه
309822 گیشا آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/06/26 ادامه
309701 گیشا آپارتمان فروش 155 3 10,850,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/25 ادامه
309629 گیشا آپارتمان فروش 153 3 9,486,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/06/25 ادامه
309598 گیشا آپارتمان فروش 89 2 4,400,000,000ریال 49,438,200ریال 1396/06/25 ادامه
309216 گیشا آپارتمان فروش 126 3 10,710,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308651 گیشا آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
309003 گیشا آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308984 گیشا آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308970 گیشا آپارتمان فروش 97 3 7,081,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29