فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,790

کاربران حاضر:992

 
 

خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230550 یوسف اباد آپارتمان فروش 105 3 6,500,000,000ریال 61,904,760ریال 1395/12/25 ادامه
229835 یوسف آباد آپارتمان فروش 83 2 10,440,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229830 یوسف آباد آپارتمان فروش 230 3 11,000,000,000ریال 47,826,080ریال 1395/12/24 ادامه
229821 یوسف آباد آپارتمان فروش 168 3 11,000,000,000ریال 65,476,190ریال 1395/12/24 ادامه
229973 یوسف آباد آپارتمان فروش 65 1 105,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229680 یوسف اباد آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230339 یوسف آباد آپارتمان فروش 1352 24 202,500,000,000ریال 270,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230247 یوسف اباد آپارتمان فروش 83 2 9,960,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230247 یوسف اباد آپارتمان فروش 87 2 9,960,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229311 یوسف اباد آپارتمان فروش 135 8,370,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229309 یوسف اباد آپارتمان فروش 107 2 9,309,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229308 یوسف اباد آپارتمان فروش 131 3 9,825,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229231 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 11,000,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229181 یوسف آباد آپارتمان فروش 117 3 8,541,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229178 یوسف آباد آپارتمان فروش 131 3 10,087,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229172 یوسف آباد آپارتمان فروش 103 2 4,900,000,000ریال 47,572,820ریال 1395/12/22 ادامه
229166 یوسف آباد آپارتمان فروش 117 2 13,000,000,000ریال 111,111,110ریال 1395/12/22 ادامه
229164 یوسف آباد آپارتمان فروش 104 3 9,048,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228926 یوسف آباد آپارتمان فروش 125 3 120,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228773 یوسف آباد آپارتمان فروش 131 3 9,825,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228801 یوسف آباد آپارتمان فروش 107 2 9,309,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228557 یوسف اباد آپارتمان فروش 83 2 9,960,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228492 یوسف اباد آپارتمان فروش 118 2 4,720,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228490 یوسف اباد آپارتمان فروش 143 3 7,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228488 یوسف اباد آپارتمان فروش 115 2 7,475,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228486 یوسف اباد آپارتمان فروش 117 2 10,530,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228485 یوسف اباد آپارتمان فروش 140 3 10,640,000,000ریال 76,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228454 یوسف آباد آپارتمان فروش 135 2 7,830,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228389 یوسف آباد آپارتمان فروش 130 3 8,900,000,000ریال 68,461,540ریال 1395/12/19 ادامه
228385 یوسف آباد آپارتمان فروش 100 2 12,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228378 یوسف آباد آپارتمان فروش 72 2 5,040,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228109 یوسف آباد آپارتمان فروش 153 3 1395/12/19 ادامه
228003 یوسف اباد آپارتمان فروش 72 2 5,544,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
228002 یوسف اباد آپارتمان فروش 175 3 10,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
228001 یوسف اباد آپارتمان فروش 145 3 11,165,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29