فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,969

کاربران حاضر:329

 
 

خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240912 یوسف اباد آپارتمان فروش 85 2 4,675,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240910 یوسف اباد آپارتمان فروش 215 4 12,685,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240710 یوسف اباد آپارتمان فروش 80 2 500,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240446 یوسف آباد آپارتمان فروش 215 4 12,685,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240104 یوسف اباد آپارتمان فروش 146 3 15,330,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239977 یوسف آباد پيش فروش فروش 105 2 7,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239955 یوسف آباد آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239922 یوسف اباد آپارتمان فروش 58 1 3,200,000,000ریال 55,172,410ریال 1396/02/02 ادامه
239710 یوسف اباد آپارتمان فروش 71 2 1396/02/02 ادامه
239635 یوسف آباد آپارتمان فروش 146 3 14,600,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239365 یوسف اباد آپارتمان فروش 86 2 8,600,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239363 یوسف اباد آپارتمان فروش 143 3 6,435,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239334 یوسف اباد آپارتمان فروش 115 3 8,800,000,000ریال 76,521,740ریال 1396/01/31 ادامه
239260 یوسف آباد آپارتمان فروش 143 3 6,435,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239213 یوسف آباد آپارتمان فروش 86 2 8,600,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238866 یوسف اباد آپارتمان فروش 100 2 10,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238865 یوسف اباد آپارتمان فروش 98 2 8,624,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238828 یوسف اباد آپارتمان فروش 110 2 6,820,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238761 یوسف آباد آپارتمان فروش 150 3 10,050,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238724 یوسف آباد آپارتمان فروش 100 2 10,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238666 یوسف آباد آپارتمان فروش 98 2 8,624,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238201 یوسف اباد آپارتمان فروش 113 2 6,780,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238200 یوسف اباد آپارتمان فروش 111 3 7,437,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238179 یوسف آباد آپارتمان فروش 130 3 9,000,000,000ریال 69,200,000ریال 1396/01/28 ادامه
238098 یوسف آباد آپارتمان فروش 117 2 10,530,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237591 یوسف آباد آپارتمان فروش 111 2 8,905,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237824 یوسف اباد آپارتمان فروش 125 3 12,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237779 یوسف آباد آپارتمان فروش 300 4 140,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237685 یوسف اباد آپارتمان فروش 130 3 8,500,000,000ریال 65,384,620ریال 1396/01/27 ادامه
237640 یوسف اباد آپارتمان فروش 100 2 7,800,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237386 یوسف اباد آپارتمان فروش 118 2 9,440,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237386 یوسف اباد آپارتمان فروش 112 9,440,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237383 یوسف اباد آپارتمان فروش 140 2 7,700,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237382 یوسف اباد آپارتمان فروش 141 2 7,755,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237381 یوسف اباد آپارتمان فروش 103 2 7,931,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29