فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:16,553

کاربران حاضر:184

 
 

خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374323 یوسف اباد آپارتمان فروش 212 3 2,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374387 یوسف اباد آپارتمان فروش 212 3 25,440,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374209 یوسف اباد آپارتمان فروش 212 3 25,440,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374145 یوسف اباد آپارتمان فروش 212 3 2,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373732 یوسف اباد آپارتمان فروش 248 3 17,000,000,000ریال 68,548,390ریال 1396/12/23 ادامه
373618 یوسف اباد آپارتمان فروش 40 1 2,700,000,000ریال 67,500,000ریال 1396/12/22 ادامه
373310 یوسف اباد آپارتمان فروش 118 2 13,570,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/21 ادامه
373307 یوسف اباد آپارتمان فروش 60 2 5,400,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/21 ادامه
372841 یوسف اباد آپارتمان فروش 127 3 1396/12/20 ادامه
373006 یوسف اباد آپارتمان فروش 92 2 4,400,000,000ریال 47,826,090ریال 1396/12/20 ادامه
372386 یوسف اباد آپارتمان فروش 120 2 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372111 یوسف اباد آپارتمان فروش 95 2 10,450,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372110 یوسف اباد آپارتمان فروش 85 2 10,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372108 یوسف اباد آپارتمان فروش 120 3 8,500,000,000ریال 70,833,330ریال 1396/12/16 ادامه
371853 یوسف اباد آپارتمان فروش 130 3 11,310,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371788 یوسف اباد آپارتمان فروش 74 2 5,900,000,000ریال 79,729,730ریال 1396/12/15 ادامه
371518 یوسف اباد آپارتمان فروش 134 2 14,740,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371515 یوسف اباد آپارتمان فروش 160 3 17,600,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
370938 یوسف اباد آپارتمان فروش 143 3 13,500,000,000ریال 94,405,590ریال 1396/12/10 ادامه
370859 یوسف اباد آپارتمان فروش 130 3 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370005 یوسف اباد آپارتمان فروش 105 3 9,000,000,000ریال 85,714,290ریال 1396/12/07 ادامه
369515 یوسف اباد آپارتمان فروش 65 1 5,850,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/05 ادامه
369513 یوسف اباد آپارتمان فروش 128 3 11,260,000,000ریال 87,968,750ریال 1396/12/05 ادامه
369512 یوسف اباد آپارتمان فروش 154 3 18,480,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/05 ادامه
369226 یوسف اباد آپارتمان فروش 135 3 12,150,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369225 یوسف اباد آپارتمان فروش 134 3 10,720,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369053 یوسف اباد آپارتمان فروش 106 2 8,480,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
368564 یوسف اباد آپارتمان فروش 116 2 9,000,000,000ریال 77,586,210ریال 1396/11/30 ادامه
368563 یوسف اباد آپارتمان فروش 142 3 11,360,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
368103 یوسف اباد آپارتمان فروش 82 2 9,840,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/11/28 ادامه
368103 یوسف اباد آپارتمان فروش 98 2 9,840,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/11/28 ادامه
368101 یوسف اباد آپارتمان فروش 61 1 4,600,000,000ریال 75,409,840ریال 1396/11/28 ادامه
368028 یوسف اباد آپارتمان فروش 128 3 10,880,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
368017 یوسف اباد آپارتمان فروش 164 3 18,040,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
367887 یوسف اباد آپارتمان فروش 182 3 1396/11/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29