فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:12,759

کاربران حاضر:518

 
 

خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268894 یوسف آباد آپارتمان فروش 220 2 22,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268883 یوسف آباد آپارتمان فروش 118 2 11,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268365 یوسف آباد آپارتمان فروش 96 2 10,000,000,000ریال 104,166,660ریال 1396/04/01 ادامه
268273 یوسف آباد آپارتمان فروش 137 3 11,645,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268598 یوسف اباد آپارتمان فروش 105 2 7,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268598 یوسف اباد آپارتمان فروش 113 2 7,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268592 یوسف اباد آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267451 یوسف آباد آپارتمان فروش 105 2 7,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267732 یوسف اباد آپارتمان فروش 185 3 22,755,000,000ریال 123,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267731 یوسف اباد آپارتمان فروش 100 2 12,300,000,000ریال 123,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267689 یوسف آباد آپارتمان فروش 113 2 8,475,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267688 یوسف آباد آپارتمان فروش 115 3 10,235,000,000ریال 89,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267677 یوسف آباد آپارتمان فروش 115 3 9,775,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267664 یوسف آباد آپارتمان فروش 113 2 8,475,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267655 یوسف آباد آپارتمان فروش 87 2 10,005,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266877 یوسف اباد آپارتمان فروش 83 2 5,300,000,000ریال 63,855,420ریال 1396/03/30 ادامه
266875 یوسف اباد آپارتمان فروش 83 2 9,462,000,000ریال 114,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266874 یوسف اباد آپارتمان فروش 145 3 11,165,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266855 یوسف اباد آپارتمان فروش 125 3 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266854 یوسف اباد آپارتمان فروش 104 2 10,712,000,000ریال 103,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266729 یوسف آباد آپارتمان فروش 131 3 9,825,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266183 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 11,500,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266391 یوسف آباد آپارتمان فروش 180 3 21,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266390 یوسف آباد آپارتمان فروش 140 3 16,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266378 یوسف آباد آپارتمان فروش 190 3 16,720,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266305 یوسف اباد آپارتمان فروش 137 3 5,891,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266236 یوسف اباد آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266122 یوسف آباد پيش فروش فروش 145 3 11,165,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265741 یوسف اباد آپارتمان فروش 119 2 12,257,000,000ریال 103,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265739 یوسف اباد آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265724 یوسف اباد آپارتمان فروش 124 3 12,834,000,000ریال 103,500,000ریال 1396/03/29 ادامه
265723 یوسف اباد آپارتمان فروش 104 2 10,608,000,000ریال 102,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265614 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 21,000,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
264951 یوسف اباد آپارتمان فروش 54 1 4,900,000,000ریال 90,740,740ریال 1396/03/27 ادامه
264949 یوسف اباد آپارتمان فروش 137 3 8,220,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29