فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:17,300

کاربران حاضر:264

 
 

خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384952 یوسف اباد آپارتمان فروش 116 2 11,000,000,000ریال 94,827,590ریال 1397/02/27 ادامه
384809 یوسف اباد آپارتمان فروش 182 3 1397/02/27 ادامه
384523 یوسف اباد آپارتمان فروش 86 2 500,000,000ریال 35,000,000ریال 1397/02/26 ادامه
384463 یوسف اباد آپارتمان فروش 144 2 1397/02/26 ادامه
384703 یوسف اباد آپارتمان فروش 96 2 7,500,000,000ریال 1397/02/26 ادامه
384703 یوسف اباد آپارتمان فروش 92 7,500,000,000ریال 1397/02/26 ادامه
384703 یوسف اباد آپارتمان فروش 88 7,500,000,000ریال 1397/02/26 ادامه
384403 یوسف اباد آپارتمان فروش 138 3 15,180,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384336 یوسف اباد آپارتمان فروش 132 2 10,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384066 یوسف اباد آپارتمان فروش 143 3 13,500,000,000ریال 94,405,590ریال 1397/02/25 ادامه
383731 یوسف اباد آپارتمان فروش 127 2 11,684,000,000ریال 92,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383729 یوسف اباد آپارتمان فروش 177 3 15,600,000,000ریال 88,135,590ریال 1397/02/24 ادامه
382994 یوسف اباد آپارتمان فروش 116 2 7,350,000,000ریال 63,362,070ریال 1397/02/19 ادامه
383078 یوسف اباد آپارتمان فروش 165 3 20,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
383077 یوسف اباد آپارتمان فروش 123 3 12,000,000,000ریال 97,560,980ریال 1397/02/19 ادامه
382708 یوسف اباد آپارتمان فروش 112 3 13,440,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382708 یوسف اباد آپارتمان فروش 120 3 13,440,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382359 یوسف اباد آپارتمان فروش 85 2 11,900,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381974 یوسف اباد آپارتمان فروش 140 3 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381973 یوسف اباد آپارتمان فروش 120 3 11,400,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381534 یوسف اباد آپارتمان فروش 125 3 11,500,000,000ریال 92,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
381532 یوسف اباد آپارتمان فروش 78 1 7,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
381517 یوسف اباد آپارتمان فروش 225 3 14,625,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
381506 یوسف اباد آپارتمان فروش 161 3 21,413,000,000ریال 133,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380820 یوسف اباد آپارتمان فروش 90 2 6,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1397/02/10 ادامه
380980 یوسف اباد آپارتمان فروش 130 3 14,300,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380979 یوسف اباد آپارتمان فروش 138 3 15,180,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380978 یوسف اباد آپارتمان فروش 108 2 9,500,000,000ریال 87,962,960ریال 1397/02/10 ادامه
380569 یوسف اباد آپارتمان فروش 163 3 10,595,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
379704 یوسف اباد آپارتمان فروش 165 3 18,975,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379703 یوسف اباد آپارتمان فروش 132 3 17,820,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379624 یوسف اباد آپارتمان فروش 150 3 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379623 یوسف اباد آپارتمان فروش 85 2 9,000,000,000ریال 105,882,350ریال 1397/02/04 ادامه
379620 یوسف اباد آپارتمان فروش 56 2 3,850,000,000ریال 68,750,000ریال 1397/02/04 ادامه
379603 یوسف اباد آپارتمان فروش 110 2 10,000,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29