فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:14,780

کاربران حاضر:341

 
 

خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324626 یوسف اباد آپارتمان فروش 152 3 18,240,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324289 یوسف اباد آپارتمان فروش 163 3 19,071,000,000ریال 117,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324285 یوسف اباد آپارتمان فروش 143 3 6,435,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324035 یوسف آباد آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323768 یوسف آباد آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323357 یوسف آباد آپارتمان فروش 134 3 17,420,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323348 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 23,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323308 یوسف آباد آپارتمان فروش 186 3 15,500,000,000ریال 83,333,330ریال 1396/07/24 ادامه
322739 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 175,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322724 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 190,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322919 یوسف آباد آپارتمان فروش 61 1 3,904,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322553 یوسف اباد آپارتمان فروش 170 3 18,360,000,000ریال 108,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322484 یوسف آباد آپارتمان فروش 163 3 19,071,000,000ریال 117,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322373 یوسف اباد آپارتمان فروش 124 3 12,772,000,000ریال 103,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322294 یوسف آباد آپارتمان فروش 95 2 9,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322284 یوسف آباد آپارتمان فروش 130 3 8,580,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322217 یوسف آباد آپارتمان فروش 104 2 10,608,000,000ریال 102,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322054 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 195,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322029 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 170,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321698 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 270,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321614 یوسف اباد آپارتمان فروش 140 2 10,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321613 یوسف اباد آپارتمان فروش 163 3 8,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321563 یوسف آباد آپارتمان فروش 250 3 15,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321541 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 11,000,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321480 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 25,800,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321261 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321078 یوسف اباد آپارتمان فروش 120 2 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
321069 یوسف اباد آپارتمان فروش 180 3 19,800,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320300 یوسف آباد آپارتمان فروش 270 3 105,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320675 یوسف اباد آپارتمان فروش 85 2 5,000,000,000ریال 58,823,530ریال 1396/07/18 ادامه
320672 یوسف اباد آپارتمان فروش 100 2 7,800,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320669 یوسف اباد آپارتمان فروش 130 3 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320668 یوسف اباد آپارتمان فروش 250 3 30,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320574 یوسف اباد آپارتمان فروش 95 2 8,075,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320573 یوسف اباد آپارتمان فروش 118 2 6,490,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29