فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:15,742

کاربران حاضر:212

 
 

خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360616 یوسف آباد آپارتمان فروش 123 2 8,979,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360611 یوسف آباد آپارتمان فروش 160 3 16,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360592 یوسف آباد آپارتمان فروش 130 3 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360384 یوسف آباد آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360213 یوسف اباد آپارتمان فروش 85 1 5,300,000,000ریال 62,352,940ریال 1396/10/26 ادامه
359858 یوسف اباد آپارتمان فروش 85 2 8,925,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359761 یوسف آباد آپارتمان فروش 138 3 13,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359738 یوسف آباد آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359674 یوسف آباد آپارتمان فروش 137 3 11,645,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358850 یوسف آباد آپارتمان فروش 212 3 105,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358848 یوسف آباد آپارتمان فروش 190 3 115,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359362 یوسف اباد آپارتمان فروش 250 3 16,000,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359329 یوسف آباد آپارتمان فروش 190 3 17,100,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359196 یوسف اباد آپارتمان فروش 112 3 12,320,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359196 یوسف اباد آپارتمان فروش 120 3 12,320,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358644 یوسف اباد آپارتمان فروش 163 3 19,560,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358587 یوسف اباد آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358585 یوسف اباد آپارتمان فروش 84 2 4,700,000,000ریال 55,952,380ریال 1396/10/21 ادامه
358562 یوسف اباد آپارتمان فروش 53 1 3,200,000,000ریال 60,377,360ریال 1396/10/21 ادامه
358181 یوسف آباد آپارتمان فروش 220 2 19,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357972 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 170,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358314 یوسف اباد آپارتمان فروش 185 3 23,125,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357819 یوسف اباد آپارتمان فروش 125 2 16,250,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357705 یوسف اباد آپارتمان فروش 130 2 9,000,000,000ریال 69,230,770ریال 1396/10/19 ادامه
357688 یوسف اباد آپارتمان فروش 123 2 7,000,000,000ریال 56,910,570ریال 1396/10/19 ادامه
357448 یوسف اباد آپارتمان فروش 131 2 11,921,000,000ریال 91,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357413 یوسف اباد آپارتمان فروش 149 3 15,645,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357412 یوسف اباد آپارتمان فروش 90 2 9,900,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357002 یوسف اباد آپارتمان فروش 167 2 1396/10/18 ادامه
356954 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 23,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356504 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356183 یوسف اباد آپارتمان فروش 73 2 2,847,000,000ریال 39,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
356021 یوسف اباد آپارتمان فروش 147 3 16,680,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
356021 یوسف اباد آپارتمان فروش 139 3 16,680,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
356018 یوسف اباد آپارتمان فروش 93 2 10,230,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29