فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,498

کاربران حاضر:411

 
 

خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219783 یوسف آباد آپارتمان فروش 105 2 8,925,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219775 یوسف آباد آپارتمان فروش 150 3 13,800,000,000ریال 92,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219770 یوسف آباد آپارتمان فروش 100 2 12,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219755 یوسف اباد آپارتمان فروش 104 2 10,608,000,000ریال 102,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219703 یوسف اباد آپارتمان فروش 112 3 10,080,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219703 یوسف اباد آپارتمان فروش 120 3 10,080,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219699 یوسف اباد آپارتمان فروش 62 2 5,580,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219662 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 1 15,000,000,000ریال 62,500,000ریال 1395/11/28 ادامه
219582 یوسف آباد آپارتمان فروش 115 2 7,300,000,000ریال 63,478,260ریال 1395/11/28 ادامه
219575 یوسف آباد آپارتمان فروش 155 3 15,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219561 یوسف آباد آپارتمان فروش 60 1 15,000,000,000ریال 250,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219560 یوسف آباد آپارتمان فروش 130 3 9,490,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219557 یوسف آباد آپارتمان فروش 158 3 19,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219546 یوسف آباد آپارتمان فروش 105 2 8,925,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219313 یوسف آباد آپارتمان فروش 135 3 1395/11/28 ادامه
219303 یوسف اباد آپارتمان فروش 125 3 1395/11/28 ادامه
219232 یوسف آباد آپارتمان فروش 125 3 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219112 یوسف اباد آپارتمان فروش 113 2 10,170,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219112 یوسف اباد آپارتمان فروش 115 2 10,170,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219111 یوسف اباد آپارتمان فروش 125 2 12,875,000,000ریال 103,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219111 یوسف اباد آپارتمان فروش 145 2 12,875,000,000ریال 103,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219110 یوسف اباد آپارتمان فروش 138 3 10,074,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219022 یوسف آباد آپارتمان فروش 40 1 2,800,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218962 یوسف اباد آپارتمان فروش 90 2 6,030,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218909 یوسف آباد آپارتمان فروش 70 2 5,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218899 یوسف آباد آپارتمان فروش 83 2 6,225,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218522 یوسف اباد آپارتمان فروش 212 3 21,624,000,000ریال 102,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218484 یوسف اباد آپارتمان فروش 190 3 17,100,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218456 یوسف آباد آپارتمان فروش 164 3 16,400,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218455 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 1 12,305,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218448 یوسف آباد آپارتمان فروش 140 3 10,920,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218447 یوسف آباد آپارتمان فروش 168 3 11,000,000,000ریال 65,476,190ریال 1395/11/26 ادامه
218369 یوسف آباد آپارتمان فروش 66 2 5,200,000,000ریال 78,787,870ریال 1395/11/26 ادامه
218306 یوسف اباد آپارتمان فروش 62 1 2,800,000,000ریال 45,161,290ریال 1395/11/26 ادامه
218302 یوسف اباد آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29