فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,317

کاربران حاضر:297

 
 

خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205812 یوسف آباد آپارتمان فروش 110 2 30,000,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205769 یوسف آباد آپارتمان فروش 141 2 10,575,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205752 یوسف آباد آپارتمان فروش 73 2 3,300,000,000ریال 45,200,000ریال 1395/11/02 ادامه
205584 یوسف آباد آپارتمان فروش 83 2 120,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205578 یوسف آباد آپارتمان فروش 110 2 110,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205572 یوسف آباد پيش فروش فروش 124 3 105,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205569 یوسف آباد آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205499 یوسف اباد آپارتمان فروش 140 3 16,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205489 یوسف اباد آپارتمان فروش 83 2 9,960,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205489 یوسف اباد آپارتمان فروش 87 2 9,960,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205473 یوسف آباد پيش فروش فروش 132 3 12,144,000,000ریال 92,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205391 یوسف آباد آپارتمان فروش 109 2 5,995,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205384 یوسف آباد آپارتمان فروش 184 3 7,360,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205368 یوسف آباد آپارتمان فروش 138 3 11,040,000,000ریال 80ریال 1395/10/30 ادامه
205361 یوسف آباد آپارتمان فروش 83 2 9,960,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205191 یوسف آباد آپارتمان فروش 50 1 2,250,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205019 یوسف اباد آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204918 یوسف آباد آپارتمان فروش 110 3 8,500,000,000ریال 77,272,730ریال 1395/10/29 ادامه
204883 یوسف آباد آپارتمان فروش 70 1 8,000,000,000ریال 114,285,710ریال 1395/10/29 ادامه
204877 یوسف آباد آپارتمان فروش 171 3 8,208,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204625 یوسف آباد آپارتمان فروش 96 2 1395/10/29 ادامه
204523 یوسف آباد آپارتمان فروش 50 1 9,500,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204521 یوسف آباد آپارتمان فروش 220 2 63,000,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204519 یوسف آباد آپارتمان فروش 140 3 10,920,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204508 یوسف آباد آپارتمان فروش 138 3 11,076,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204356 یوسف آباد آپارتمان فروش 123 3 7,000,000,000ریال 56,900,000ریال 1395/10/28 ادامه
204232 یوسف آباد آپارتمان فروش 90 2 3,500,000,000ریال 38,888,880ریال 1395/10/28 ادامه
203699 یوسف آباد آپارتمان فروش 110 2 9,350,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203696 یوسف آباد آپارتمان فروش 123 3 6,500,000,000ریال 52,845,530ریال 1395/10/27 ادامه
203546 یوسف آباد آپارتمان فروش 83 2 7,055,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203867 یوسف آباد آپارتمان فروش 146 3 14,600,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203849 یوسف آباد آپارتمان فروش 82 2 10,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203784 یوسف اباد آپارتمان فروش 110 3 8,500,000,000ریال 77,272,730ریال 1395/10/27 ادامه
203258 یوسف آباد آپارتمان فروش 180 3 21,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203237 یوسف آباد آپارتمان فروش 195 3 20,475,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29